Chiều

≣≣
Trên đường về nhớ [D] đầy
Chiều chậm đưa chân [F#m] ngày
Tiếng buồn vang trong [A7] mây
Tiếng buồn vang trong [D] mây
Chim rừng quên cất [Bm] cánh
[D] Gió say tình ngây [A7] ngây
Có phải sầu vạn [D] cổ
Chất trong hồn chiều [F#m] nay
Chất trong hồn chiều [A7] nay
Tôi là người lữ [Bm] khách
[D] Màu chiều khó làm [A7] khuây
Ngỡ lòng mình là [D] rừng
Ngỡ hồn mình là [Em] mây
Nhớ nhà châm điếu [A7] thuốc
Khói huyền bay lên [D] cây
Trên đường về nhớ [D] đầy
Chiều chậm đưa chân [F#m] ngày
Tiếng buồn vang trong [A7] mây
Tiếng buồn vang trong [D] mây
Danh sách hợp âm (Click để tắt)