Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chiều

Cuộn trang

Trên đường về nhớ [D] đầy Chiều chậm đưa chân [F#m] ngày Tiếng buồn vang trong [A7] mây Tiếng buồn vang trong [D] mây Chim rừng quên cất [Bm] cánh [D] Gió say tình ngây [A7] ngây Có phải sầu vạn [D] cổ Chất trong hồn chiều [F#m] nay Chất trong hồn chiều [A7] nay Tôi là người lữ [Bm] khách [D] Màu chiều khó làm [A7] khuây Ngỡ lòng mình là [D] rừng Ngỡ hồn mình là [Em] mây Nhớ nhà châm điếu [A7] thuốc Khói huyền bay lên [D] cây Trên đường về nhớ [D] đầy Chiều chậm đưa chân [F#m] ngày Tiếng buồn vang trong [A7] mây Tiếng buồn vang trong [D] mây