1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chim chích chòe

Cuộn trang

Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe Chim chích [Bb] chòe nó kêu chích [F] chòe Nó đậu cành [Dm] chanh nó đậu cành [Gm] chanh Nó [C] đậu cành [Bb] chanh nó kêu chích [F] chòe Nó [Bb] kêu chích [C] chòe. Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe Tôi ném hòn [Dm] sành lăn cổ xuống [F] ao Nó [Bb] kêu chích [F] chòe nó [Bb] kêu chích [F] chòe. Đem [F] về vừa sáo vừa [Bb] xào được ba bát [C] đầy Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Dm] chòe Ông thầy ăn [F] một bà cốt ăn [Gm] hai Cái [Bb] đầu cái [C] tai đem [Bb] về biếu [Am] chúa Chúa hỏi thịt [C] gì là chim chích [F] chòe.

Video hướng dẫn