highlight chords
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe
Chim chích [Bb] chòe nó kêu chích [F] chòe
Nó đậu cành [Dm] chanh nó đậu cành [Gm] chanh
Nó [C] đậu cành [Bb] chanh nó kêu chích [F] chòe
Nó [Bb] kêu chích [C] chòe.
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe
Tôi ném hòn [Dm] sành lăn cổ xuống [F] ao
Nó [Bb] kêu chích [F] chòe nó [Bb] kêu chích [F] chòe.
Đem [F] về vừa sáo vừa [Bb] xào được ba bát [C] đầy
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Dm] chòe
Ông thầy ăn [F] một bà cốt ăn [Gm] hai
Cái [Bb] đầu cái [C] tai đem [Bb] về biếu [Am] chúa
Chúa hỏi thịt [C] gì là chim chích [F] chòe.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chim chích chòe

Đức Quỳnh
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe
Chim chích [Bb] chòe nó kêu chích [F] chòe
Nó đậu cành [Dm] chanh nó đậu cành [Gm] chanh
Nó [C] đậu cành [Bb] chanh nó kêu chích [F] chòe
Nó [Bb] kêu chích [C] chòe.
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Am] chòe
Tôi ném hòn [Dm] sành lăn cổ xuống [F] ao
Nó [Bb] kêu chích [F] chòe nó [Bb] kêu chích [F] chòe.
Đem [F] về vừa sáo vừa [Bb] xào được ba bát [C] đầy
Chim chích [F] chòe nó kêu chích [Dm] chòe
Ông thầy ăn [F] một bà cốt ăn [Gm] hai
Cái [Bb] đầu cái [C] tai đem [Bb] về biếu [Am] chúa
Chúa hỏi thịt [C] gì là chim chích [F] chòe.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com