1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chìm đò

Cuộn trang

Sông [Em] sâu cướp mất em rồi Đò ơi đau lắm ngậm ngùi đắng [A] cay. 1. Giờ đây tôi biết em đi chẳng [Em] trở về [C] Giờ đây tôi biết xa em thật [Em] đắng cay Đắng cay bến vắng đò [G] ơi Có [Am] ai thấu hiểu cuộc [Em] đời Thức [D] đêm mới biết đêm [B7] dài Một [Em] mình đơn bóng lẻ [B7] loi. 2. Đường đời sương gió tôi đâu nào [Em] trách gì [C] Trời xui hai đứa hai nơi đành [Em] cách xa Bắc thang lên hỏi trời [G] cao Cớ [Am] sao lắm nỗi đoạn [Em] trường Để [B7] giờ đêm nhớ ngày [Em] thương. ĐK: Thời gian trôi [C] mãi trôi [D] hoài cho đến bao [G] giờ Để [Am] lòng tôi hết cô [Em] đơn [Am] thấu chăng trời [B7] cao [Em] Người đi xa [C] mãi không [D] về trên bến sông [G] này Để [Am] lòng tôi nhớ tôi [Em] mong [E7] Duyên kiếp không [Am] may em [G] vội đi bỏ bến Để [B7] lòng tan nát người [Em] ơi. 3. Giờ lìa nhân thế em về cuối [Em] trời [C] Còn tôi thương nhớ bên sông đò [Em] vắng em Bước chân nghe nhói lòng [G] đau Cách [Am] chia giấc mộng ban [Em] đầu Thôi [B7] đành hẹn lại kiếp [Em] sau.

Video hướng dẫn