1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chìm dưới cơn mưa

Cuộn trang

Chìm dưới cơn [Am] mưa và chìm dưới đêm khuya Trời đất bao [Dm] la còn chìm đắm trong [E7] ta Hạt cát ngu [Dm] ngơ nằm chìm dưới [C] chân đi Bờ bến thiên [E7] thu nằm chìm dưới hư [Am] vô Chìm dưới cơn [Am] mưa một ngàn năm trước Mây qua mây [G] qua môi em hồng [Am] nhạt Chìm dưới cơn [Am] mưa một ngàn năm nữa Mây qua mây [G] qua môi em hồng [Am] vừa Chìm dưới cơn [Am] mưa một người chết đêm qua Chìm dưới đất [Dm] kia một người sống thiên [E7] thu Chìm khuất trong [Dm] ta một lời [C] vu vơ Chìm dưới thiên [E7] thu là một đóa thơm [Am] tho Chìm dưới cơn [Am] mưa và chìm dưới đêm khuya Trời đất bao [Dm] la còn chìm đắm trong [E7] ta Hạt cát ngu [Dm] ngơ nằm chìm dưới [C] chân đi Bờ bến thiên [E7] thu nằm chìm dưới hư [Am] vô Chìm dưới cơn [Am] mưa bàn chân nhỏ bé Năm xưa,năm [G] xưa cũng vui hội [Am] hè Chìm dưới cơn [Am] mưa bàn chân nhỏ bé Năm nay, năm [G] nay đã quên đường [Am] về Chìm dưới cơn [Am] mưa một người chết đêm qua Chìm dưới đất [Dm] kia một người sống thiên [E7] thu Chìm khuất trong [Dm] ta một lời [C] vu vơ Chìm dưới thiên [E7] thu là một đóa thơm [Am] tho Chìm dưới cơn [Am] mưa một dấu [F] chân đi Chìm dưới [Dm] đất kia hạt [E7] cát bao [Am] la

Video hướng dẫn