1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chim sáo xa rồi

Cuộn trang

Ngày anh [Bm] hái cành [G] lá xanh sau [F#7] ngõ Hai đứa chụm đầu làm [Em] chiếc nón che [Bm] chung Bịt mắt bắt [A] dê em hay trốn sau gốc [D] ổi Trái chín [Em] vàng chờ [A] một vết răng [F#7] ngon Ngày hai [Bm] đứa đi học cũng chung [Em] trường Hoa móng [A] tay em gắng học mươi [D] ngón Em khát [G] nước, anh vội mua trái [Em] ngọt Trái đỏ [F#7] lòng em đỡ mệt đường [Bm] xa Tuổi dại [Bm] khờ tiếng [D] dế cũng đùa [A] ta Em bán [G] quán, anh làm người đi [Em] chợ Tiền trả [G] em là mồng tơi nho [D] nhỏ Khách mua [F#7] trầu rồi lại hỏi mua cau Nhưng dòng [Bm] đời làm mình ngăn cách [A] nhau Em cất [G] bước theo chồng về xứ [Em] lạ Bỏ lại [G] anh phố gầy xanh và [Em] hạ Chợt bồn [F#7] chồn, ray rứt một niềm [Bm] đau Lá trầu [Em] vàng, hàng [A] cau cũng hanh [D] hao Bờ trẻ [G] nhỏ nhớ em chiều hong tóc Me nhớ [Em] em, mẹ buồn, mẹ [G] khóc Chim sáo xa [F#7] rồi, cô đơn một mình [Bm] tôi

Video hướng dẫn