highlight chords
				                   [Em]           [Bm]   
Mắt đen chớp chớp run rẩy giữa phố chiều
 
        [Em]           [Bm]   
Cánh nâu giãy giãy co giật giữa phố chiều
 
               [D]  
Kìa con sẻ nhỏ / kìa con sẻ nhỏ
 
       [Em]   
Đang bị vặt lông

 
       [G]          [Em]   
Vết khô máu ứa da thịt giữa phố chiều
 
       [G]            [Em]   
Ngác ngơ tím tái ngắc ngoải giữa phố chiều
 
       [Bm]        [D]  
Từng con sẻ nhỏ /từng con sẻ nhỏ
 
        [Em]  
Xếp hàng trụi lông

 
 

       [C]              [D]   
Từng xâu mua bán những cái chết giữa phố đông
 
        [C]              [Am]  
Giàn thiêu bốc khói trong băng giá ngọn lửa hồng
 
      [Em]           [G]       
Những con chim nhỏ nhoi quằn quại trong lửa sôi
 
 [C]   [D]     [Em]    
Đau xé nhìn nhau lìa đời

 
        [C]          [G]     
Thịt xương tan nát linh hồn kia cố thoát xác
 
    [Em]       [Am]  
Về với tổ vợ con đang mong
 
         [Em]   
Thảng thốt ngóng trông
 
           [Em]     
Ôi những con sẻ trụi lông

***
 
 

        [Em]           [Bm]   
Chốn xa trống hoác cây hàng cây bóng chiều
 
        [Em]            [Bm]   
Cánh nâu nhớn nhác quanh lội quanh bóng chiều
 
              [D]  
Kìa con sẻ nhỏ, kìa con sẻ nhỏ
 
        [Em]     
Tìm chồng phải không ??

 
        [G]         [Em]   
Quắt queo hớp hớp há mỏ đớp bóng chiều
 
        [G]          [Em]   
Tiếng kêu yếu ớt tắt dần theo bóng chiều 
 
      [Bm]        [D]  
Đàn con sẻ nhỏ , đàn con sẻ nhỏ
 
         [Em]    
Đợi cha về phải không ??? 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chim Sẻ Trụi Lông

				                   [Em]           [Bm]   
Mắt đen chớp chớp run rẩy giữa phố chiều
 
        [Em]           [Bm]   
Cánh nâu giãy giãy co giật giữa phố chiều
 
               [D]  
Kìa con sẻ nhỏ / kìa con sẻ nhỏ
 
       [Em]   
Đang bị vặt lông

 
       [G]          [Em]   
Vết khô máu ứa da thịt giữa phố chiều
 
       [G]            [Em]   
Ngác ngơ tím tái ngắc ngoải giữa phố chiều
 
       [Bm]        [D]  
Từng con sẻ nhỏ /từng con sẻ nhỏ
 
        [Em]  
Xếp hàng trụi lông

 
 

       [C]              [D]   
Từng xâu mua bán những cái chết giữa phố đông
 
        [C]              [Am]  
Giàn thiêu bốc khói trong băng giá ngọn lửa hồng
 
      [Em]           [G]       
Những con chim nhỏ nhoi quằn quại trong lửa sôi
 
 [C]   [D]     [Em]    
Đau xé nhìn nhau lìa đời

 
        [C]          [G]     
Thịt xương tan nát linh hồn kia cố thoát xác
 
    [Em]       [Am]  
Về với tổ vợ con đang mong
 
         [Em]   
Thảng thốt ngóng trông
 
           [Em]     
Ôi những con sẻ trụi lông

***
 
 

        [Em]           [Bm]   
Chốn xa trống hoác cây hàng cây bóng chiều
 
        [Em]            [Bm]   
Cánh nâu nhớn nhác quanh lội quanh bóng chiều
 
              [D]  
Kìa con sẻ nhỏ, kìa con sẻ nhỏ
 
        [Em]     
Tìm chồng phải không ??

 
        [G]         [Em]   
Quắt queo hớp hớp há mỏ đớp bóng chiều
 
        [G]          [Em]   
Tiếng kêu yếu ớt tắt dần theo bóng chiều 
 
      [Bm]        [D]  
Đàn con sẻ nhỏ , đàn con sẻ nhỏ
 
         [Em]    
Đợi cha về phải không ??? 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com