1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chín bậc tình yêu

Cuộn trang

Chín bậc núi [F] rừng chín bậc nghiêng [C] nghiêng Tuổi ấu [G] thơ ta lớn lên ở [F] đó Cây muỗn [C] xanh quả bồng quân chín [Dm] đỏ Ðầu cầu [C] thang ngồi đón mẹ về Chúng mình lớn [F] rồi tính tẩu so [C] dây Cùng hát [G] then trao vòng tay bẽn [F] lẽn Mai cách [C] xa anh ra đi bộ [Dm] đội Ðầu cầu [C] thang dấu chân anh vẫn [F] còn Chín tháng mẹ [Bb] hiền từng bậc lo âu vẫn [F] nhớ Chín tháng mẹ [Bb] hiền nhà sàn đơn sơ mẹ sinh [C] con Những bước đi đầu [Dm] tiên mẹ dìu lên từng bậc Chín cung [C] đàn chín cung [Dm] đàn bên nôi mẹ [G] ru Chín khúc đợi [Bb] chờ ngày hội vui anh về thăm [F] quê Bắc chiếc cầu [Bb] vồng về nhà anh em làm [C] dâu Những bước đi đầu [Dm] tiên từng bậc thang nhà người Bước ngập [C] ngừng bước ngập [Dm] ngừng chín bậc tình [F] yêu

Video hướng dẫn