1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chính chúng ta phải nói

Cuộn trang

1. Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [C] bình Khi tim [G] người rực lửa cần [D] mong Chính chúng [G] ta phải có mọi [C] quyền Đứng lên [G] đòi thống nhất quê [Am] hương. [Am] Em đã [C] thấy các anh trên [Dm] đường Thoát yếu [C] hèn dựng thân cao [Am] lớn Đời sống vươn [G] vai thành phố giăng [C] tay Lời nói căng [Em] môi. Trăm con phố [Dm] bỗng lao xao [Am] mừng Trăm câu nói gióng cao như [C] rừng Một dòng cuồng [G] lưu mở đời tự [D] do Nhà tù hò [C] reo. 2. Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [C] bình Khi đất [G] này địa ngục dựng [D] lên Chình chúng [G] ta dành lấy mọi [C] quyền Quyết chối [G] từ chém giết anh [Am] em. [Am] Em đã [C] thấy các anh lên [Dm] đường Những tay [C] trần làm cơn bão [Am] lớn Cùng đứng bên [G] nhau triệu bước nôn [C] nao Biểu ngữ giăng [Em] cao. Ta hãy [Dm] nói hãy kêu tung [Am] trời Ta phải đến khắp nơi ta [C] đòi Ruộng cần bàn [G] tay nhà cần người [E7] xây Vũ khí xếp [Am] lại. * Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [D] bình Chính chúng [G] ta phải nói hoà [Em] bình Thế giới [Am] này loài người đã dã [D] man Thế giới [G] này chỉ còn lại người [C] điên Anh em quyết [Em] lòng đứng [Am] lên.

Video hướng dẫn