highlight chords
1. Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [C] bình
Khi tim [G] người rực lửa cần [D] mong
Chính chúng [G] ta phải có mọi [C] quyền
Đứng lên [G] đòi thống nhất quê [Am] hương.
[Am] Em đã [C] thấy các anh trên [Dm] đường
Thoát yếu [C] hèn dựng thân cao [Am] lớn
Đời sống vươn [G] vai thành phố giăng [C] tay
Lời nói căng [Em] môi.
Trăm con phố [Dm] bỗng lao xao [Am] mừng
Trăm câu nói gióng cao như [C] rừng
Một dòng cuồng [G] lưu mở đời tự [D] do
Nhà tù hò [C] reo.
2. Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [C] bình
Khi đất [G] này địa ngục dựng [D] lên
Chình chúng [G] ta dành lấy mọi [C] quyền
Quyết chối [G] từ chém giết anh [Am] em.
[Am] Em đã [C] thấy các anh lên [Dm] đường
Những tay [C] trần làm cơn bão [Am] lớn
Cùng đứng bên [G] nhau triệu bước nôn [C] nao
Biểu ngữ giăng [Em] cao.
Ta hãy [Dm] nói hãy kêu tung [Am] trời
Ta phải đến khắp nơi ta [C] đòi
Ruộng cần bàn [G] tay nhà cần người [E7] xây
Vũ khí xếp [Am] lại.
* Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [D] bình
Chính chúng [G] ta phải nói hoà [Em] bình
Thế giới [Am] này loài người đã dã [D] man
Thế giới [G] này chỉ còn lại người [C] điên
Anh em quyết [Em] lòng đứng [Am] lên.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chính chúng ta phải nói

Trịnh Công Sơn
1. Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [C] bình
Khi tim [G] người rực lửa cần [D] mong
Chính chúng [G] ta phải có mọi [C] quyền
Đứng lên [G] đòi thống nhất quê [Am] hương.
[Am] Em đã [C] thấy các anh trên [Dm] đường
Thoát yếu [C] hèn dựng thân cao [Am] lớn
Đời sống vươn [G] vai thành phố giăng [C] tay
Lời nói căng [Em] môi.
Trăm con phố [Dm] bỗng lao xao [Am] mừng
Trăm câu nói gióng cao như [C] rừng
Một dòng cuồng [G] lưu mở đời tự [D] do
Nhà tù hò [C] reo.
2. Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [C] bình
Khi đất [G] này địa ngục dựng [D] lên
Chình chúng [G] ta dành lấy mọi [C] quyền
Quyết chối [G] từ chém giết anh [Am] em.
[Am] Em đã [C] thấy các anh lên [Dm] đường
Những tay [C] trần làm cơn bão [Am] lớn
Cùng đứng bên [G] nhau triệu bước nôn [C] nao
Biểu ngữ giăng [Em] cao.
Ta hãy [Dm] nói hãy kêu tung [Am] trời
Ta phải đến khắp nơi ta [C] đòi
Ruộng cần bàn [G] tay nhà cần người [E7] xây
Vũ khí xếp [Am] lại.
* Chính chúng [Am] ta phải nói hoà [D] bình
Chính chúng [G] ta phải nói hoà [Em] bình
Thế giới [Am] này loài người đã dã [D] man
Thế giới [G] này chỉ còn lại người [C] điên
Anh em quyết [Em] lòng đứng [Am] lên.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com