highlight chords
6/8 Intro: [Bm] [D] [A] [G]
Ver 1: [Bm]Chính con đây, cúi xin quì [D]gối trước Chúa.
Lòng quyết đầu phục [A]Cha, và tất cả [G]qui hàng
[Bm]Chúa kiếm con, kéo con chạy [D]đến với Chúa
Chúa con [A]cần Cha, khát khao [G]cần Ngài.
Chorus 1: Chính con [Bm]vỡ tan. [D] [A] [G]
Ver 2: Nước mắt xuống, bởi xót thương cùng ân điển Chúa
Làm đói khát lòng con Khát khao tâm này
Ngài dang tay ra. Chúa nghe lời con kêu la
Hãy phán cùng con phán con bây giờ
Chorus 2: Chính con [Bm]vỡ tan. Chính con [D]vỡ tan
Lòng khát khao [Em]biết Chúa hơn. Lòng khát khao [G]biết Chúa hơn (x2)
Brigde: Tiếng gió [A]vang ào [G]ào, gió Giê-xu vào lòng,
Chúa có con [Em]đường, đến cho đời [Bm]này Chúa [A]ơi.
Giống bão [A]giông cuồn [G]cuộn, khuấy sâu trong lòng này
Chúa có con [Em]đường Đến cho đời [Bm]này Chúa [A]ơi.
Intrumental:[G] [A] [Em] [Bm] [A]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chính Con Vỡ Tan (I Surrender)

Hillsong Live
6/8 Intro: [Bm] [D] [A] [G]
Ver 1: [Bm]Chính con đây, cúi xin quì [D]gối trước Chúa.
Lòng quyết đầu phục [A]Cha, và tất cả [G]qui hàng
[Bm]Chúa kiếm con, kéo con chạy [D]đến với Chúa
Chúa con [A]cần Cha, khát khao [G]cần Ngài.
Chorus 1: Chính con [Bm]vỡ tan. [D] [A] [G]
Ver 2: Nước mắt xuống, bởi xót thương cùng ân điển Chúa
Làm đói khát lòng con Khát khao tâm này
Ngài dang tay ra. Chúa nghe lời con kêu la
Hãy phán cùng con phán con bây giờ
Chorus 2: Chính con [Bm]vỡ tan. Chính con [D]vỡ tan
Lòng khát khao [Em]biết Chúa hơn. Lòng khát khao [G]biết Chúa hơn (x2)
Brigde: Tiếng gió [A]vang ào [G]ào, gió Giê-xu vào lòng,
Chúa có con [Em]đường, đến cho đời [Bm]này Chúa [A]ơi.
Giống bão [A]giông cuồn [G]cuộn, khuấy sâu trong lòng này
Chúa có con [Em]đường Đến cho đời [Bm]này Chúa [A]ơi.
Intrumental:[G] [A] [Em] [Bm] [A]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com