1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chính Con Vỡ Tan (I Surrender)

Cuộn trang

6/8 Intro: [Bm] [D] [A] [G] Ver 1: [Bm]Chính con đây, cúi xin quì [D]gối trước Chúa. Lòng quyết đầu phục [A]Cha, và tất cả [G]qui hàng [Bm]Chúa kiếm con, kéo con chạy [D]đến với Chúa Chúa con [A]cần Cha, khát khao [G]cần Ngài. Chorus 1: Chính con [Bm]vỡ tan. [D] [A] [G] Ver 2: Nước mắt xuống, bởi xót thương cùng ân điển Chúa Làm đói khát lòng con Khát khao tâm này Ngài dang tay ra. Chúa nghe lời con kêu la Hãy phán cùng con phán con bây giờ Chorus 2: Chính con [Bm]vỡ tan. Chính con [D]vỡ tan Lòng khát khao [Em]biết Chúa hơn. Lòng khát khao [G]biết Chúa hơn (x2) Brigde: Tiếng gió [A]vang ào [G]ào, gió Giê-xu vào lòng, Chúa có con [Em]đường, đến cho đời [Bm]này Chúa [A]ơi. Giống bão [A]giông cuồn [G]cuộn, khuấy sâu trong lòng này Chúa có con [Em]đường Đến cho đời [Bm]này Chúa [A]ơi. Intrumental:[G] [A] [Em] [Bm] [A]

Video hướng dẫn