1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cho con đến trên đồi Canvê

Trùng Dương
Nguồn: thanhcavietnam.net