1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cho dù có đi nơi đâu

Cuộn trang

1. Cho [Em] dù có đi nơi [C] đâu Ta [D] vẫn không quên được [G] nhau Cùng [Em] ngắm một vầng trăng [C] sáng Đằm [Am] thắm chung mùa mưa [B7] ngâu. Cho [Em] dù có đi nơi [Am] đâu Đêm [D] thâu canh dài trăn [G] trở Tim [Am] ta âm thầm mong [C] nhớ Ngày [B7] vui vui đến bao [Em] giờ. ĐK: [Em] Mây bay cao vờn nhớ núi [Am] Hoa phong [D] lan còn nhớ [G] rừng [Bm] Gió qua sông đùa nhớ [D] sóng Và [C] bến [Am] nhớ con đò [B7] xưa. Mẹ [Am] hát ru [D] con thời thơ [G] ấu Ru [Am] mãi [D] suốt đời không [G] quên [C] Dẫu cầu tre gập [Am] ghềnh Ví [B7] dầu cầu ván đóng [Em] đinh. 2. Cho [Em] dù có đi nơi [C] đâu Ta [D] vẫn không quên được [G] nhau Kỷ [Em] niệm làm sao không [C] nhớ Tóc [Am] xanh dù đã bạc mái [B7] đầu Cho [Em] dù có đi nơi [Am] đâu Đêm [D] thâu canh dài trăn [G] trở Trong [Am] ta âm thầm mong [C] nhớ Ngày [B7] vui vui đến bao [Em] giờ.

Video hướng dẫn