1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chờ em muôn kiếp

Cuộn trang

Chiều [F] buông vấn vương cung [Am] đàn Lá rơi úa [Bb] vàng, nụ hoa não [C7] nùng vội tàn Còn [F] đây lá thư phai [Am] màu Gió mây gợi [Bb] sầu buồn dâng đôi [Gm] mắt sâu Lặng [Am] bước trên [Dm] đường một mình Chiều [Am] mưa âm [Dm] thầm lạnh lùng Giọt [Gm] mưa xoá [C7] mờ kỷ niệm Đường xưa vắng [F] em Còn [A] đâu môi [Dm] cười dịu dàng Còn [A] đâu những [Dm] lời nồng nàn Còn [Gm] đây tháng [C7] ngày mỏi mòn Gượng cười, xót [F] xa Ngồi [F] đây lắng nghe cung [Am] đàn Rót bao tơ [Bb] sầu, quyện trong khói [C7] nồng mịt mờ Chợt [F] nghe tóc xanh phai [Am] màu Mắt vương lệ [Bb] sầu chờ ai muôn [C7] kiếp [F] sau

Video hướng dẫn