1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cho một người nằm xuống

Trịnh Công Sơn
Nguồn: saigonocean.com