Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chờ người nơi ấy

Cuộn trang

[Am] Ngồi lại nhấp chén [G] say lắng trong [F] lòng mình những đắng [Em] cay [Am] Ngày dài thấm thoắt [G] rơi muốn quên [F] đi những [G] phận bèo [Am] trôi Ngọc ngà cũng mấy [G] phen lấm trong [F] bùn hoài cũng thấy [Em] quen [Am] Ngồi buồn ngó gót [G] sen trách sao [F] cõi đời [G] này đỏ [Am] đen Chờ người nơi [F] ấy về đây mang [Em] theo những dấu yêu Chở che cho [Dm] nhau những [Em] đêm lạnh [Am] lùng Chờ người đâu [F] thấy người còn hoài [Em] xa cách xa Một mình trong [Dm] đêm lắng [E] nghe gió [Am] than [Am] Ngồi lại nhấp chén [G] say lắng trong [F] lòng mình những đắng [Em] cay [Am] Ngày dài thấm thoắt [G] rơi muốn quên [F] đi những [G] phận bèo [Am] trôi Ngọc ngà cũng mấy [G] phen lấm trong [F] bùn hoài cũng thấy [Em] quen [Am] Ngồi buồn ngó gót [G] sen trách sao [F] cõi đời [G] này đỏ [Am] đen Chờ người nơi [F] ấy về đây mang [Em] theo những dấu yêu Chở che cho [Dm] nhau những [Em] đêm lạnh [Am] lùng Chờ người đâu [F] thấy người còn hoài [Em] xa cách xa Một mình trong [Dm] đêm lắng [E] nghe gió [Am] than Vì lời ai [F] hứa một ngày dìu [Em] em bước đi Tìm về nơi [Dm] xa phút [Em] giây yên [Am] bình Đầu non cuối [F] gió người còn là [Em] mây viễn du Để lại đằng [Dm] sau tiếng [E] ai thở [Am] dài [Cm][Bb][Ab][Gm]-[Cm][Bb][Ab][Cm] [Cm] Ngồi lại nhấp chén [Bb] say lắng trong [Ab] lòng mình những đắng [Gm] cay [Cm] Ngày dài thấm thoắt [Bb] rơi muốn quên [Ab] đi những [Bb] phận bèo [Cm] trôi [Am] Ngọc ngà cũng mấy [G] phen lấm trong [F] bùn hoài cũng thấy [Em] quen [Am] Ngồi buồn ngó gót [G] sen trách sao [F] cõi đời [G] này đỏ [Am] đen