highlight chords
Này người tình [Em] nhỏ nếu em là [Am] chim
Thì tôi đem [C] bỏ chim [Am] nuôi vào [Em] lồng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] cây
Thì tôi xin [C] nhổ cây [Am] đem về [Em] trồng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] tranh
Thì tôi xin [C] để tranh [Am] trên đầu [Em] giường.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] mây
Thì tôi không [C] để mây [Am] bay lạnh [Em] lùng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] hoa
Thì tôi xin [C] ngủ bên [Am] hoa ngoài [Em] đồng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình [E] ơi, tôi gọi người tình [A] ơi
Chỉ còn đôi [B] ta trên thế gian không còn [F#m] ai
[B] Này người tình [E] ơi, tôi gọi người tình [A] ơi
Trọn đời yêu [A] em cánh hoa xinh tuyệt [E] vời.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cho người tình nhỏ

Mai Bích Dung
Này người tình [Em] nhỏ nếu em là [Am] chim
Thì tôi đem [C] bỏ chim [Am] nuôi vào [Em] lồng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] cây
Thì tôi xin [C] nhổ cây [Am] đem về [Em] trồng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] tranh
Thì tôi xin [C] để tranh [Am] trên đầu [Em] giường.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] mây
Thì tôi không [C] để mây [Am] bay lạnh [Em] lùng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình nhỏ nếu em là [Am] hoa
Thì tôi xin [C] ngủ bên [Am] hoa ngoài [Em] đồng.
[D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không?
Ước [B7] mơ gì [Em] không?
Này người tình [E] ơi, tôi gọi người tình [A] ơi
Chỉ còn đôi [B] ta trên thế gian không còn [F#m] ai
[B] Này người tình [E] ơi, tôi gọi người tình [A] ơi
Trọn đời yêu [A] em cánh hoa xinh tuyệt [E] vời.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com