1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cho người tình nhỏ

Cuộn trang

Này người tình [Em] nhỏ nếu em là [Am] chim Thì tôi đem [C] bỏ chim [Am] nuôi vào [Em] lồng. [D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không? Ước [B7] mơ gì [Em] không? Này người tình nhỏ nếu em là [Am] cây Thì tôi xin [C] nhổ cây [Am] đem về [Em] trồng. [D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không? Ước [B7] mơ gì [Em] không? Này người tình nhỏ nếu em là [Am] tranh Thì tôi xin [C] để tranh [Am] trên đầu [Em] giường. [D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không? Ước [B7] mơ gì [Em] không? Này người tình nhỏ nếu em là [Am] mây Thì tôi không [C] để mây [Am] bay lạnh [Em] lùng. [D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không? Ước [B7] mơ gì [Em] không? Này người tình nhỏ nếu em là [Am] hoa Thì tôi xin [C] ngủ bên [Am] hoa ngoài [Em] đồng. [D] Này người tình nhỏ ước mơ gì [G] không? Ước [B7] mơ gì [Em] không? Này người tình [E] ơi, tôi gọi người tình [A] ơi Chỉ còn đôi [B] ta trên thế gian không còn [F#m] ai [B] Này người tình [E] ơi, tôi gọi người tình [A] ơi Trọn đời yêu [A] em cánh hoa xinh tuyệt [E] vời.

Video hướng dẫn