highlight chords
				             [Am]     [Em]     [F]        [C]   
Gió reo vi vu mang về đây những nỗi u buồn 
 [Am]     [Em]      [F]    [G]    [C]   
Gió reo vi vu như lòng ta phút giây ly biệt 
 [F]       [G]     [C]     [Em]    [Am]  
Dù lòng biết yêu sẽ là hạnh phúc với buồn đau 
 [F]      [G]      [C]   
Vì đời làm sao mãi yên vui. 
 

 [Am]     [Em]      [F]        [C]  
Nắm đôi tay anh hãy đừng buồn dẫu có thế nào 
 [Am]      [Em]    [F]   [G]      [C]  
Bão dông trôi qua ta lại sẽ có nhau trong đ ời 
 [F]       [G]       [C]    [Em]    [Am] 
Gượng cười, ní u tay phút biệ t ly hứa sẽ chờ n hau 
 [F]      [G]       [C]   
Hãy tìm hạnh phúc nơi chân trời. 
 

       [C]         [G]    
Chờ nhau em nhé nơi phía cuối đường 
      [Am]         [Em]  
Lúc tháng ngày bão dông qua rồi 
   [F]      [C]      [F]         [G]  
Nơi ấy anh cùng em sẽ bình yên và không cách xa 
       [C]         [G]    
Chờ nhau em nhé nơi phía cuối đường 
     [Am]         [Em]  
Sẽ chẳng còn cách ngăn chia rời 
  [F]     [C]   
Và ta sẽ mỉm cười 
     [F]          [G]    [C]    
Sẽ bình yên vui quên tháng năm mệt nhoài. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chờ nhau nơi cuối con đường

				             [Am]     [Em]     [F]        [C]   
Gió reo vi vu mang về đây những nỗi u buồn 
 [Am]     [Em]      [F]    [G]    [C]   
Gió reo vi vu như lòng ta phút giây ly biệt 
 [F]       [G]     [C]     [Em]    [Am]  
Dù lòng biết yêu sẽ là hạnh phúc với buồn đau 
 [F]      [G]      [C]   
Vì đời làm sao mãi yên vui. 
 

 [Am]     [Em]      [F]        [C]  
Nắm đôi tay anh hãy đừng buồn dẫu có thế nào 
 [Am]      [Em]    [F]   [G]      [C]  
Bão dông trôi qua ta lại sẽ có nhau trong đ ời 
 [F]       [G]       [C]    [Em]    [Am] 
Gượng cười, ní u tay phút biệ t ly hứa sẽ chờ n hau 
 [F]      [G]       [C]   
Hãy tìm hạnh phúc nơi chân trời. 
 

       [C]         [G]    
Chờ nhau em nhé nơi phía cuối đường 
      [Am]         [Em]  
Lúc tháng ngày bão dông qua rồi 
   [F]      [C]      [F]         [G]  
Nơi ấy anh cùng em sẽ bình yên và không cách xa 
       [C]         [G]    
Chờ nhau em nhé nơi phía cuối đường 
     [Am]         [Em]  
Sẽ chẳng còn cách ngăn chia rời 
  [F]     [C]   
Và ta sẽ mỉm cười 
     [F]          [G]    [C]    
Sẽ bình yên vui quên tháng năm mệt nhoài. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com