1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chờ nhìn quê hương sáng chói

Cuộn trang

* Nơi đây tôi [E] chờ, nơi kia anh [A] chờ Trong căn nhà [Bm] nhỏ mẹ cũng ngồi [A] chờ Anh lính ngồi chờ trên đồi hoang [Bm] vu Người tù ngồi [E] chờ bóng tối mịt [A] mù Chờ đã bao [Bm] năm chờ đã bao [E] năm chờ đã bao [A] năm 1. Chờ mai [E] này ta dậy trong tiếng hò [A] reo Chờ cho [E] lòng căm [A] thù đến lúc chìm [Bm] sâu Chờ hoà bình [A] đến, chờ tiếng bom [D] im Chờ bước [E] đi trên những [A] con đường không chông [E] mìn [A] Chờ đường giao thông chấp nối [D] chuyến xe qua [E] ba miền [A] Chờ tin [E] mừng sông chờ núi cũng chờ [A] mong Chờ trên [E] vừng trán [A] mẹ thắp lên bình [Bm] minh [A] Chờ khô nước mắt, chờ đá reo [D] ca Chờ áo [A] cơm nuôi cho những trẻ con không [E] nhà [A] Chờ ngày Việt Nam thống nhất cho [E] những tình thương vỡ [A] bờ 2. Chờ tiếng [E] kèn đưa về đây những đàn [A] con Chờ tim [E] người không [A] còn nuôi những hờn [Bm] căm Chờ đêm không [A] cấm, chờ sáng thênh [D] thang Chờ lúa [A] thơm lên dưới những bàn tay dân [E] mình [A] Chờ lòng yêu thương đất nước quyết đi xây thanh [E] bình [A] Chờ trống [E] dồn tin mừng khắp phố làng [A] ta Chờ nghe [D] từ đất [A] dậy tiếng ca tự [Bm] do [A] Chờ cây thay lá, chờ kết bông [D] hoa Chờ thấy [A] ta đi trong phố phường không xa [E] lạ [A] Chờ nhìn quê hương sáng chói mắt [E] mẹ ngày nay chưa [A] mờ

Video hướng dẫn