1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chờ tình lên xanh

Cuộn trang

1. [Am] Hoang dại lá, [G] hoang dại hoa, [F] hoang [G] dại tình [Am] ta [Am] Hoang một tiếng [G] tơ lòng ai [F] khi [G] ngày vừa tinh [Am] khôi [Am] Tình một hôm bỗng [Dm] cất cánh bay [F] cho lòng này bâng [C] khuâng [Am] Người tình vừa đây [Dm] bỗng chốc biến tan, [F] theo [G] những vệt nắng [Am] dài. 2. [Am] Thương vì bóng [G] ai mỏng manh [F] chơi [G] vơi cuộc [Am] đời [Am] Yêu một nét [G] thơ còn vương [F] khi [G] lòng còn tinh [Am] khôi [Am] Này là em áo [Dm] gấm lụa là [F] trong ngần giọt sương [C] mai [Am] Này là em mắt [Dm] ướt môi mềm [F] cho [G] thanh xuân dâng [Am] tràn. À [F] ơi tôi [G] xin ru em [C] nghiêng [Em] giấc mộng [Am] lành Dù đời [F] có bão [G] giông ngăn [Am] lối À [F] ơi tôi [G] xin ru tôi [C] từng [Em] giọt tình [Am] rơi [F] Rớt trên môi em tôi để [G] yêu như ban [Am] đầu.

Video hướng dẫn