1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chôm chôm lý qua phà

Cuộn trang

Anh đi xuống Tây [Dm] Đô qua Bắc hôm [Gm] nao Vui mua ký chôm [C] chôm duyên dáng em [F] trao Chôm chôm [Dm] ngọt như là tiếng [F] rao Anh ăn [Dm] vào nghe nhiều xuyến [Gm] xao Thương con [C] phà Mỹ Thuận làm [A7] sao. Cô em bán chôm [Dm] chôm nhan sắc hoa [Gm] khôi Anh đây vốn đơn [C] côi nên muốn quen [F] thôi Chôm chôm [Dm] ngọt mơ tình lứa [F] đôi Câu em [Dm] mời tươi hồng cánh [Gm] môi Lên con [A7] phà Mỹ Thuận mà [Dm] vui. Tuy bên [Dm] ngoài e ấp mắc cỡ Nhưng trong [Gm] lòng như đã gắng bó Chôm chôm [Dm] mùa sao chín nỗi [F] nhớ Anh cau [C] trầu cho nàng làm [Dm] dâu. Bao năm tháng bôn [Dm] ba nay ghé thăm [Gm] em Sao không thấy chôm [C] chôm em gái xưa [F] quen Anh đi [Dm] tìm có người báo [F] tin Chôm chôm [Dm] vườn bây giờ vắng [Gm] tênh Em qua [A7] phà theo chồng qua về [Dm] dinh.

Video hướng dẫn