highlight chords
Em đã xa [F] rồi còn thương còn [Dm] nhớ gì [Gm]
Duyên đã không [C] thành bến mộng lưu [F] luyến chi
Người [Gm] đi pháo đỏ nhuộm [Bb] đường
Còn [C] ai gió bạc dặm [F] trường
Ai [A] chờ ai cuối sông [A7] Tương.
Tôi sẽ đi [F] tìm làm quen cùng [Dm] kiếp nghèo [Gm]
Xin trả cho [C] người tất cả dĩ [F] vãng nhau
Mình [Gm] không nên nghĩa vợ [Bb] chồng
Thì [C] thôi những chuyện của [F] lòng
Chôn [A7] vùi tâm sự là [Dm] xong.
ĐK:
Xin cho người [Bb] đi
Gấm [C] hoa nở đầy phương [F] đó
Say [C] đắm ngàn giấc [F][Dm]
Cho tôi bình [Gm] yên
Ngắm [C] thời gian lướt qua [F] hồn
Không [Bb] bận lòng không vấn [C] vương
Cuộc đời thêm mến [A7] thương.
Tôi chẳng bao [F] giờ còn than còn [Dm] trách gì [Gm]
Xem chuyện chúng [C] mình như là mây [F] thoáng bay
Để [Gm] mai nếu phải một [Bb] lần
Cùng [C] ai kết chuyện hồng [F] trần
Thương [A7] về tâm sự ngàn [Dm] năm.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chôn vùi tâm sự

Giao Tiên
Em đã xa [F] rồi còn thương còn [Dm] nhớ gì [Gm]
Duyên đã không [C] thành bến mộng lưu [F] luyến chi
Người [Gm] đi pháo đỏ nhuộm [Bb] đường
Còn [C] ai gió bạc dặm [F] trường
Ai [A] chờ ai cuối sông [A7] Tương.
Tôi sẽ đi [F] tìm làm quen cùng [Dm] kiếp nghèo [Gm]
Xin trả cho [C] người tất cả dĩ [F] vãng nhau
Mình [Gm] không nên nghĩa vợ [Bb] chồng
Thì [C] thôi những chuyện của [F] lòng
Chôn [A7] vùi tâm sự là [Dm] xong.
ĐK:
Xin cho người [Bb] đi
Gấm [C] hoa nở đầy phương [F] đó
Say [C] đắm ngàn giấc [F][Dm]
Cho tôi bình [Gm] yên
Ngắm [C] thời gian lướt qua [F] hồn
Không [Bb] bận lòng không vấn [C] vương
Cuộc đời thêm mến [A7] thương.
Tôi chẳng bao [F] giờ còn than còn [Dm] trách gì [Gm]
Xem chuyện chúng [C] mình như là mây [F] thoáng bay
Để [Gm] mai nếu phải một [Bb] lần
Cùng [C] ai kết chuyện hồng [F] trần
Thương [A7] về tâm sự ngàn [Dm] năm.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com