1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chôn vùi tâm sự

Cuộn trang

Em đã xa [F] rồi còn thương còn [Dm] nhớ gì [Gm] Duyên đã không [C] thành bến mộng lưu [F] luyến chi Người [Gm] đi pháo đỏ nhuộm [Bb] đường Còn [C] ai gió bạc dặm [F] trường Ai [A] chờ ai cuối sông [A7] Tương. Tôi sẽ đi [F] tìm làm quen cùng [Dm] kiếp nghèo [Gm] Xin trả cho [C] người tất cả dĩ [F] vãng nhau Mình [Gm] không nên nghĩa vợ [Bb] chồng Thì [C] thôi những chuyện của [F] lòng Chôn [A7] vùi tâm sự là [Dm] xong. ĐK: Xin cho người [Bb] đi Gấm [C] hoa nở đầy phương [F] đó Say [C] đắm ngàn giấc [F][Dm] Cho tôi bình [Gm] yên Ngắm [C] thời gian lướt qua [F] hồn Không [Bb] bận lòng không vấn [C] vương Cuộc đời thêm mến [A7] thương. Tôi chẳng bao [F] giờ còn than còn [Dm] trách gì [Gm] Xem chuyện chúng [C] mình như là mây [F] thoáng bay Để [Gm] mai nếu phải một [Bb] lần Cùng [C] ai kết chuyện hồng [F] trần Thương [A7] về tâm sự ngàn [Dm] năm.

Video hướng dẫn