highlight chords
				             [Em]          [Em]          [C]   [G]  
Đường phố xung quanh tấp nập người người x e xe cộ cộ 
 [Em]       [Bm]       [C]       
Một lối quanh co đi về nhà ngập đôi gót chân 
 

 [Em]          [Bm]          [C]     [G] 
C hiều xuống không gian như chật hẹp, nhìn ra ô cửa nhỏ 
 [Em]        [Bm]           [C]     [B] 
T hèm giống đôi chi m đang bay lượn chìm tr ong giấc mơ 
 

 [Em]    [Bm7]    [C]         [Bm] 
Mơ về cán h đồng, có những đóa hoa vàng 
 [Em]   [Bm7]     [C]          [G]
M ơ ngày nắng hồng, m ặt trời buông tia sán g 
 [Em]    [Bm7]    [C]          [Bm] 
Mơ về góc làng, ngh e tiếng ai quét lá đ a 
 [Em]    [Bm7]     [C]        [G] 
Mơ làm ch ú cuội, chạy lon ton với trăn g 
 

 [G#m]      [D#m]  [E]     [B] 
Có khi tôi nằm mơ, ôi giấc mơ l ạ 
 [G#m]       [D#m]  [E]       [B]  
Có khi tôi chợt khóc, c hợt vui như trẻ thơ 
 [G#m]      [D#m]    [E]         [B] 
Có khi tôi thầm hát bài h át chẳng quen thuộ c 
 [G#m]       [D#m]     [E]   [D#m]       [G#m] 
Và có khi tôi chợ t nghe hơi ấ m tay m ẹ thuở nằm nôi. 
 

                           
Đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ 
                       
Và những giấc mơ cứ hiện về chợt nghe ấu thơ 
                           
Đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ 
                       
Và những giấc mơ cứ hiện về chợt nghe ấu thơ 
           
Chợt nghe ấu thơ... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chợt như giấc mơ

				             [Em]          [Em]          [C]   [G]  
Đường phố xung quanh tấp nập người người x e xe cộ cộ 
 [Em]       [Bm]       [C]       
Một lối quanh co đi về nhà ngập đôi gót chân 
 

 [Em]          [Bm]          [C]     [G] 
C hiều xuống không gian như chật hẹp, nhìn ra ô cửa nhỏ 
 [Em]        [Bm]           [C]     [B] 
T hèm giống đôi chi m đang bay lượn chìm tr ong giấc mơ 
 

 [Em]    [Bm7]    [C]         [Bm] 
Mơ về cán h đồng, có những đóa hoa vàng 
 [Em]   [Bm7]     [C]          [G]
M ơ ngày nắng hồng, m ặt trời buông tia sán g 
 [Em]    [Bm7]    [C]          [Bm] 
Mơ về góc làng, ngh e tiếng ai quét lá đ a 
 [Em]    [Bm7]     [C]        [G] 
Mơ làm ch ú cuội, chạy lon ton với trăn g 
 

 [G#m]      [D#m]  [E]     [B] 
Có khi tôi nằm mơ, ôi giấc mơ l ạ 
 [G#m]       [D#m]  [E]       [B]  
Có khi tôi chợt khóc, c hợt vui như trẻ thơ 
 [G#m]      [D#m]    [E]         [B] 
Có khi tôi thầm hát bài h át chẳng quen thuộ c 
 [G#m]       [D#m]     [E]   [D#m]       [G#m] 
Và có khi tôi chợ t nghe hơi ấ m tay m ẹ thuở nằm nôi. 
 

                           
Đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ 
                       
Và những giấc mơ cứ hiện về chợt nghe ấu thơ 
                           
Đường phố xung quanh tấp nập người người xe xe cộ cộ 
                       
Và những giấc mơ cứ hiện về chợt nghe ấu thơ 
           
Chợt nghe ấu thơ... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com