highlight chords
Capo 4
Verse 1:
[Em]Christ is my [C]reward and all of my [G] [D/F#]devotion
Now there's [Em]nothing in this [C]world that could ever [G] [D/F#]satisfy
Pre[C]horus 1:
Through every [C]trial, my soul [D]will [Em]sing
No [D/F#]turning back[C], I've [Em]been set [D]free
Chorus:
[G]Christ is enough for me, [Em]Christ is enough for [D] [C]me
Everything I [D]need is [Em]in [C]You, everything I [D]need
Verse 2:
[Em]Christ my all [C]in all, my joy and my[G] [D/F#] salvation
And this hope[Em] will never fail[C], Heaven is our home[G]
Pre[C]horus 2:
Through every[C] storm, my soul[D] will [Em]sing
Jesus[D/F#] is here[C], to God[Em] be the glory[D]
Bridge 1:
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C]back, no turning [D]back
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C]back, no [D]turning [G]back
The cross [Em]before [C]me, the world [D]behind [Em]me, no turning [C] [Em]back, no turning [D]back
The cross [Em]before [C]me, the world [D]behind [Em]me, no turning [C]back, no [D]turning [G]back
Bridge 2:
I have [Em] [C]decided to follow [D] [Em]Jesus, no turning [C] [Em]back, no turning [D]back
I have [Em] [C]decided to follow [D] [Em]Jesus, no turning [C]back, no [D]turning [G]back
Coda:
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C] [Em]back, no turning [D]back
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C]back, no [D]turning [G]back
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Christ Is Enough

Hillsong Worship
Capo 4
Verse 1:
[Em]Christ is my [C]reward and all of my [G] [D/F#]devotion
Now there's [Em]nothing in this [C]world that could ever [G] [D/F#]satisfy
Pre[C]horus 1:
Through every [C]trial, my soul [D]will [Em]sing
No [D/F#]turning back[C], I've [Em]been set [D]free
Chorus:
[G]Christ is enough for me, [Em]Christ is enough for [D] [C]me
Everything I [D]need is [Em]in [C]You, everything I [D]need
Verse 2:
[Em]Christ my all [C]in all, my joy and my[G] [D/F#] salvation
And this hope[Em] will never fail[C], Heaven is our home[G]
Pre[C]horus 2:
Through every[C] storm, my soul[D] will [Em]sing
Jesus[D/F#] is here[C], to God[Em] be the glory[D]
Bridge 1:
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C]back, no turning [D]back
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C]back, no [D]turning [G]back
The cross [Em]before [C]me, the world [D]behind [Em]me, no turning [C] [Em]back, no turning [D]back
The cross [Em]before [C]me, the world [D]behind [Em]me, no turning [C]back, no [D]turning [G]back
Bridge 2:
I have [Em] [C]decided to follow [D] [Em]Jesus, no turning [C] [Em]back, no turning [D]back
I have [Em] [C]decided to follow [D] [Em]Jesus, no turning [C]back, no [D]turning [G]back
Coda:
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C] [Em]back, no turning [D]back
I have [G]decided to follow Jesus, no turning [C]back, no [D]turning [G]back

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com