1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú bé đánh trống (The little drummer boy)

Cuộn trang

1. [G] Người ơi ! Ðến nhé [C] pa rám păm pắm [G] păm Ðể cùng coi Chúa giáng thế [C] pa rám păm pắm [G] păm [D] Quà tặng đâu, xin mang theo pá rám păm păm pằm Qùy lạy bên [G] chân ngôi cao [C] pa rám păm păm pằm [G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm [G] Quà dâng tới Ðức Chúa [C] pa rám păm pắm [G] păm [D] Ơi người ơi [G] người ! 2. [G] Hài nhi Giê Su [C] pa rám păm pắm [G] păm Lạy Ngài ! Con, bé đánh trống [C] pa rám păm pắm [G] păm [D] Nghèo nàn nên đôi tay không pá rám păm păm pằm Vì lòng yêu [G] thương Giê Su [C] pá răm păm păm pùm [G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm [G] Ðể con đánh tiếng trống [C] pa rám păm pắm [G] păm [D] Con ờ dâng [G] Người 3. [G] Mẹ Ma-ri-a [C] pa rám păm pắm [G] păm Gật đầu cho phép đánh trống [C] pa rám păm pắm [G] păm [D] Lòng thật vui, con khua vang pá răm păm păm pằm Nhịp này đây [G] con dâng lên [C] pá răm păm păm pằm [G] Rám păm păm pùm, [D] rám păm păm pằm [G] Nhìn con đánh trống, [C] Chúa pa rám păm pắm [G] păm [D] Vui... vui [G] cười -------------------- 1. [G] Come they told me [C] pa-rum pum pum [G] pum A newborn King to see [C] pa-rum pum pum [G] pum [D] Our finest gifts we bring pa-rum pum pum pum To lay [G] before the King [C] pa-rum pum pum pum [G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum [G] So to honor Him [C] pa-rum pum pum [G] pum [D] when we [G] come 2. [G] Little Baby [C] pa-rum pum pum [G] pum I am a poor boy too [C] pa-rum pum pum [G] pum [D] I have no gift to bring pa-rum pum pum pum That's [G] fit to give our King [C] pa-rum pum pum pum [G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum [G] Shall I play for You? [C] pa-rum pum pum [G] pum [D] On my [G] drum 3. [G] Mary nodded [C] pa-rum pum pum [G] pum The ox and lamb kept time [C] pa-rum pum pum [G] pum [D] I played my drum for Him pa-rum pum pum pum I played my [G] best for Him [C] pa-rum pum pum pum [G] Rum pa pum pum, [D] Rum pa pum pum [G] Then He smiled at me [C] pa-rum pum pum [G] pum [D] Me and my [G] drum

Video hướng dẫn