1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú bé đánh trống

Harry Simeon - Katherine K.David - Henry Onorati - Lời Việt: Viết Chung
Nguồn: thanhcavietnam.net