1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú Bé Đánh Trống

Viết Chung (lời Việt) , Harry Simeon , Katherine K. Davis , and Henry Onorati
Nguồn: catruong.com