1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú ếch con

Phan Nhân
Chú ếch con
Nguồn: hopamviet.com