Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú kiến

Cuộn trang

kìa[Am] 1 chú kiến[C] lang thang[F] trong chiều mưa[Am]
kìa 1 chú kiến lang thang đi về đâu
chú đi tìm[F] tương lai nơi[G] xứ người[Am]
bỏ we nhà ra đi bit mình về đâu
nhớ chăng là nơi đây bao nhiêu bạn bè
với ngôi nhà ấm êm có tình mẹ cha

kiến[Am] ơi kiến ơi[G] ơi con kiến bé[E7] nhỏ của tôi[Am]
kiến ơi kiến ơi ơi con kiến bé nhỏ của tôi

chú đi tìm tương lai nơi xứ người
bỏ we nhà ra đi bit mình về đâu
nhớ chăng là nơi đây bao nhiêu bạn bè
với ngôi nhà ấm êm có tình mẹ cha
kiến ơi kiến ơi ơi con kiến bé nhỏ của tôi
kiến ơi kiến ơi ơi con kiến bé nhỏ của tôi