1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche - Szomorú Vasárnap - Gloomy Sunday)

Cuộn trang

CHỦ NHẬT BUỒN (Vietnamese version) Chủ nhật [Em] buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê Bước chân [C] về với gian nhà với trái tim còn nặng [Em] nề Xót xa [Am] gì? oán thương gì? đã biết nuôi hương chia [B7] ly Trót say [Em] mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng [B7] thề Ngồi một [Em] mình nghe hơi mưa mặc lệ tràn câu thiên thu Gió hiên [C] ngoài nhắc một loài dế giun hoài ru thương [B7] ru Ru hỡi ru... [Em] hời Chủ nhật [Em] nào tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai Bước chân [C] người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn [Em] rồi Trước quan [Am] tài khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn [B7] lời Dẫu qua [Em] đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về [B7] người Hồn lìa [Em] rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con ngươi Nhắc cho [C] ai biết cuối đời có một người yêu không [B7] thôi Ơii hỡi ơi... [Em] người -------------------- SOMBRE DIMANCHE (French version) Som- [Em] bre dimanche. Les bras tout chargés de fleurs Je suis [C] entré dans notre chambre le cãoeur [Em] las Car je [Am] savais déjà que tu ne viendrais [B7] pas Et j'ai [Em] chanté des mots d'amour et de dou-[B7] leur Je [Em] suis resté tout seul et j'ai pleuré tout bas En écou- [C] tant hurler la plainte des fri-[B7] mas Sombre diman- [Em] che Je mour-[ Em] rai un dimanche où j'aurai trop souffert Alors [C] tu reviendras, mais je serai par- [Em] ti Des cier-[ Am] ges brûleront comme un ardent es-[B7] poir Et pour [Em] toi, sans effort, mes yeux seront ou-[B7] verts N'aie [Em] pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir Ils te [C] diront que je t'aimais plus que ma [B7] vie Sombre diman-[Em] che ------------------ SZOMORÚ VASÁRMAP (Hungary Origin) Szomo-[Em] rú vasárnap száz fehér virággal Várta-[C] lak kedvesem templomi imá-[Em] val Álmo- [Am] kat kergető vasárnap déle- [B7] lőtt Bána- [Em] tom hintaja nélküled vissza- [B7] jött Azóta [Em] szomorú mindig a vasárnap Könny [C] csak az italom kenyerem a bá- [B7] na Szomorú vasár- [Em] nap Utolsó [Em] vasárnap kedvesem gyere el Pap is [C] lesz, koporsó, ravatal, gyászle- [Em] pel Akkor [Am] is virág vár, virág és – kopor- [B7] só Virá-[Em] gos fák alatt utam az utol-[B7] só Nyitva [Em] lesz szemem hogy még egyszer lássalak Ne félj [C] a szememtől holtan is álda-[B7] lak Utolsó vasá-[Em] rnap ------------------- GLOOMY SUNDAY (English version) Sunday is [Em] gloomy my hours are slumberless Dearest the [C] shadows I live with are number-[Em] less Little [Am] white flowers will never awaken [B7] you Not where [Em] the black coach of sorrow has taken [B7] you Angels [Em] have no thoughts of ever returning you Would they [C] be angry if I thought of joining [B7] you? Gloomy Sun-[Em] day. Gloomy is [Em] Sunday with shadows I spend it all My heart and [C] I have decided to end it [Em] all Soon there'll [Am] be candles and prayers that are said I [B7] know But let them [Em] not weep let them know that I'm glad to [B7] go Death is [Em] no dream for in death I'm caressing you With the [C] last breath of my soul I'll be blessing [B7] you. Gloomy Sun-[Em] day. Dreaming, I was [Em] only dreaming I wake and I find you as-[B7] leep In the [Em] deep of my heart here Darling I hope that my dream never haunted you My heart [C] is telling you how much I wanted [B7] you. Gloomy Sun-[Em] day

Video hướng dẫn