highlight chords
CHỦ NHẬT BUỒN (Vietnamese version)
Chủ nhật [Em] buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê 
Bước chân [C] về với gian nhà với trái tim còn nặng [Em] nề 
Xót xa [Am] gì? oán thương gì? đã biết nuôi hương chia [B7] ly 
Trót say [Em] mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng [B7] thề 
Ngồi một [Em] mình nghe hơi mưa mặc lệ tràn câu thiên thu 
Gió hiên [C] ngoài nhắc một loài dế giun hoài ru thương [B7] ru 
Ru hỡi ru... [Em] hời 
Chủ nhật [Em] nào tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai 
Bước chân [C] người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn [Em] rồi 
Trước quan [Am] tài khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn [B7] lời 
Dẫu qua [Em] đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về [B7] người 
Hồn lìa [Em] rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con ngươi 
Nhắc cho [C] ai biết cuối đời có một người yêu không [B7] thôi 
Ơii hỡi ơi... [Em] người
--------------------
SOMBRE DIMANCHE (French version)
Som- [Em] bre dimanche. Les bras tout chargés de fleurs
Je suis [C] entré dans notre chambre le cãoeur [Em] las
Car je [Am] savais déjà que tu ne viendrais [B7] pas
Et j'ai [Em] chanté des mots d'amour et de dou-[B7] leur
Je [Em] suis resté tout seul et j'ai pleuré tout bas
En écou- [C] tant hurler la plainte des fri-[B7] mas
Sombre diman- [Em] che
Je mour-[ Em] rai un dimanche où j'aurai trop souffert
Alors [C] tu reviendras, mais je serai par- [Em] ti
Des cier-[ Am] ges brûleront comme un ardent es-[B7] poir
Et pour [Em] toi, sans effort, mes yeux seront ou-[B7] verts
N'aie [Em] pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir
Ils te [C] diront que je t'aimais plus que ma [B7] vie
Sombre diman-[Em] che
------------------
SZOMORÚ VASÁRMAP (Hungary Origin)
Szomo-[Em] rú vasárnap száz fehér virággal
Várta-[C] lak kedvesem templomi imá-[Em] val
Álmo- [Am] kat kergető vasárnap déle- [B7] lőtt
Bána- [Em] tom hintaja nélküled vissza- [B7] jött
Azóta [Em] szomorú mindig a vasárnap
Könny [C] csak az italom kenyerem a bá- [B7] na
Szomorú vasár- [Em] nap
Utolsó [Em] vasárnap kedvesem gyere el
Pap is [C] lesz, koporsó, ravatal, gyászle- [Em] pel
Akkor [Am] is virág vár, virág és – kopor- [B7] só
Virá-[Em] gos fák alatt utam az utol-[B7] só
Nyitva [Em] lesz szemem hogy még egyszer lássalak
Ne félj [C] a szememtől holtan is álda-[B7] lak
Utolsó vasá-[Em] rnap
-------------------
GLOOMY SUNDAY (English version)
Sunday is [Em] gloomy my hours are slumberless
Dearest the [C] shadows I live with are number-[Em] less
Little [Am] white flowers will never awaken [B7] you
Not where [Em] the black coach of sorrow has taken [B7] you
Angels [Em] have no thoughts of ever returning you
Would they [C] be angry if I thought of joining [B7] you?
Gloomy Sun-[Em] day.
Gloomy is [Em] Sunday with shadows I spend it all
My heart and [C] I have decided to end it [Em] all
Soon there'll [Am] be candles and prayers that are said I [B7] know
But let them [Em] not weep let them know that I'm glad to [B7] go
Death is [Em] no dream for in death I'm caressing you
With the [C] last breath of my soul I'll be blessing [B7] you.
Gloomy Sun-[Em] day.
Dreaming, I was [Em] only dreaming I wake and I find you as-[B7] leep
In the [Em] deep of my heart here Darling I hope that my dream never haunted you
My heart [C] is telling you how much I wanted [B7] you.
Gloomy Sun-[Em] day
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chủ nhật buồn (Sombre Dimanche - Szomorú Vasárnap - Gloomy Sunday)

Rezső Seress , Phạm Duy
CHỦ NHẬT BUỒN (Vietnamese version)
Chủ nhật [Em] buồn đi lê thê cầm một vòng hoa đê mê 
Bước chân [C] về với gian nhà với trái tim còn nặng [Em] nề 
Xót xa [Am] gì? oán thương gì? đã biết nuôi hương chia [B7] ly 
Trót say [Em] mê đã yêu thì dẫu vô duyên còn nặng [B7] thề 
Ngồi một [Em] mình nghe hơi mưa mặc lệ tràn câu thiên thu 
Gió hiên [C] ngoài nhắc một loài dế giun hoài ru thương [B7] ru 
Ru hỡi ru... [Em] hời 
Chủ nhật [Em] nào tôi im hơi vì đợi chờ không nguôi ngoai 
Bước chân [C] người nhớ thương tôi đến với tôi thì muộn [Em] rồi 
Trước quan [Am] tài khói hương mờ bốc lên như vạn ngàn [B7] lời 
Dẫu qua [Em] đời mắt tôi cười vẫn đăm đăm nhìn về [B7] người 
Hồn lìa [Em] rồi nhưng em ơi tình còn nồng đôi con ngươi 
Nhắc cho [C] ai biết cuối đời có một người yêu không [B7] thôi 
Ơii hỡi ơi... [Em] người
--------------------
SOMBRE DIMANCHE (French version)
Som- [Em] bre dimanche. Les bras tout chargés de fleurs
Je suis [C] entré dans notre chambre le cãoeur [Em] las
Car je [Am] savais déjà que tu ne viendrais [B7] pas
Et j'ai [Em] chanté des mots d'amour et de dou-[B7] leur
Je [Em] suis resté tout seul et j'ai pleuré tout bas
En écou- [C] tant hurler la plainte des fri-[B7] mas
Sombre diman- [Em] che
Je mour-[ Em] rai un dimanche où j'aurai trop souffert
Alors [C] tu reviendras, mais je serai par- [Em] ti
Des cier-[ Am] ges brûleront comme un ardent es-[B7] poir
Et pour [Em] toi, sans effort, mes yeux seront ou-[B7] verts
N'aie [Em] pas peur, mon amour, s'ils ne peuvent te voir
Ils te [C] diront que je t'aimais plus que ma [B7] vie
Sombre diman-[Em] che
------------------
SZOMORÚ VASÁRMAP (Hungary Origin)
Szomo-[Em] rú vasárnap száz fehér virággal
Várta-[C] lak kedvesem templomi imá-[Em] val
Álmo- [Am] kat kergető vasárnap déle- [B7] lőtt
Bána- [Em] tom hintaja nélküled vissza- [B7] jött
Azóta [Em] szomorú mindig a vasárnap
Könny [C] csak az italom kenyerem a bá- [B7] na
Szomorú vasár- [Em] nap
Utolsó [Em] vasárnap kedvesem gyere el
Pap is [C] lesz, koporsó, ravatal, gyászle- [Em] pel
Akkor [Am] is virág vár, virág és – kopor- [B7] só
Virá-[Em] gos fák alatt utam az utol-[B7] só
Nyitva [Em] lesz szemem hogy még egyszer lássalak
Ne félj [C] a szememtől holtan is álda-[B7] lak
Utolsó vasá-[Em] rnap
-------------------
GLOOMY SUNDAY (English version)
Sunday is [Em] gloomy my hours are slumberless
Dearest the [C] shadows I live with are number-[Em] less
Little [Am] white flowers will never awaken [B7] you
Not where [Em] the black coach of sorrow has taken [B7] you
Angels [Em] have no thoughts of ever returning you
Would they [C] be angry if I thought of joining [B7] you?
Gloomy Sun-[Em] day.
Gloomy is [Em] Sunday with shadows I spend it all
My heart and [C] I have decided to end it [Em] all
Soon there'll [Am] be candles and prayers that are said I [B7] know
But let them [Em] not weep let them know that I'm glad to [B7] go
Death is [Em] no dream for in death I'm caressing you
With the [C] last breath of my soul I'll be blessing [B7] you.
Gloomy Sun-[Em] day.
Dreaming, I was [Em] only dreaming I wake and I find you as-[B7] leep
In the [Em] deep of my heart here Darling I hope that my dream never haunted you
My heart [C] is telling you how much I wanted [B7] you.
Gloomy Sun-[Em] day

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com