1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chủ nhật này Trẫm nhớ Ái Khanh không?

Cuộn trang

Chỉ tại [C] anh, nên hôm qua về trễ Cứ phim [Am] hay, tài tử trứ danh hoài Anh quảng [Dm] cáo và tô màu giỏi thế Hỏi ai [G] còn đành khất hẹn ngày mai Chỉ tại [C] anh nên trời thu đổi gió Mimo- [G] sa phủ kín mặt đường [C] khuya Vương đầy [F] tóc em bắt đền anh [Am] đó Gỡ giùm [G] đi đứng cười mãi ô [C] kìa Chỉ tại [F] anh nên hôm nay dậy muộn Sáng thứ [G] hai bỏ mất một giờ [C] đầu Bốn “con [Dm] sin” cô giáo đẹp ác [F] thế Còn bắt [G] em chép phạt mấy trăm [C] câu! Ngày thứ [F] tám, em vào ngồi chép [Dm] phạt Mấy trăm [G] câu mà chép mãi không [C] xong Ông giám [Em] thị cầm giấy xem chỉ thấy Chủ nhật [G] này Trẫm nhớ Ái Khanh [C] không?

Video hướng dẫn