1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú tiểu ngây thơ

Cuộn trang

Kẹp capo ngăn 4 [Am] Tôi yêu chú tiểu ngây thơ... [G] [Am] Biết vì sa o chú lại ở chùa.. .. [C] Lâu lâ u chú tiểu ngây ngô.... [F] [Am] Cầm chổi tr à vàng quét lá đa... [G] [Am] Tôi y êu chủ đã xa cha... . [G] [E] Xa mẹ hiề n ngày đêm thương nhớ... [G] [C] Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu... . [G] [Am] Mắt hoen nhòa vì không thuộc bài.... [Am] Đêm đê m chú tiểu ngân vang... [G] [Am] Với lời kinh trầm bổng du dương ... [G] [Am] Chú ma ng hết cả tâm tư.. [G] [Am] Cái tâm tư c ầu an cho đời... [C] Ai x ui chú tiểu ngây thơ... [G] [Am] Biết tu hàn h như trốn không môn.... [G] [Am] Câu kin h chiếc mõ thâu đêm.. .. [G] [Am] Nghiêng nghiêng đầu ê m bên mái chùa... [Am] [G] [Am] Đời còn có.. . biết bao gi ấc mơ làm mây... [G] [Em] [Am] Người người vui .. bên mái ấm gia đình.. .. [F] [G] [Am] Còn chú ti ểu...đâu là ch iếc lá khô xanh... [G] [Em] [Am] Mà thương quá. . gian khổ k iếp tu hành.. [Am] Tôi yêu dáng tiểu ngây thơ... [G] [Am] Áo màu la m chú mặc vô chùa... [C] Chén cơ m với muối, tương, Rau.. [G] [Am] Nhưng tấm lòng các chú thanh cao... [G] [Am] [G] [E] Mong sao chú tiểu an vui.. bê n mái chùa ng ày đêm tinh tấn... [G] [Am] [G] [Am] Để đe m chiếc mõ câu kinh.. cái tâm tư cầu an cho đời...

Video hướng dẫn