highlight chords
				                     
Kẹp capo ngăn 4 
 

    [Am]          
Tôi yêu chú tiểu ngây thơ... 
      [G]         [Am] 
Biết vì sa o chú lại ở chùa.. .. 
    [C]            
Lâu lâ u chú tiểu ngây ngô.... 
      [F]          [Am] 
Cầm chổi tr à vàng quét lá đa... 
   [G]          [Am] 
Tôi y êu chủ đã xa cha... . 
     [G]            [E]
Xa mẹ hiề n ngày đêm thương nhớ... 
     [G]           [C] 
Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu... . 
        [G]           [Am] 
Mắt hoen nhòa vì không thuộc bài.... 
 

    [Am]           
Đêm đê m chú tiểu ngân vang... 
     [G]           [Am] 
Với lời kinh trầm bổng du dương ... 
    [G]         [Am] 
Chú ma ng hết cả tâm tư.. 
       [G]        [Am] 
Cái tâm tư c ầu an cho đời... 
   [C]            
Ai x ui chú tiểu ngây thơ... 
      [G]            [Am] 
Biết tu hàn h như trốn không môn.... 
    [G]           [Am] 
Câu kin h chiếc mõ thâu đêm.. .. 
           [G]         [Am] 
Nghiêng nghiêng đầu ê m bên mái chùa... 
 

       [Am]      [G]        [Am] 
Đời còn có.. . biết bao gi ấc mơ làm mây... 
        [G]      [Em]     [Am] 
Người người vui .. bên mái ấm gia đình.. .. 
      [F]       [G]         [Am] 
Còn chú ti ểu...đâu là ch iếc lá khô xanh... 
        [G]      [Em]      [Am] 
Mà thương quá. . gian khổ k iếp tu hành.. 
 

    [Am]           
Tôi yêu dáng tiểu ngây thơ... 
     [G]          [Am] 
Áo màu la m chú mặc vô chùa... 
    [C]            
Chén cơ m với muối, tương, Rau.. 
        [G]           [Am] 
Nhưng tấm lòng các chú thanh cao... 
     [G]          [Am]      [G]         [E] 
Mong sao chú tiểu an vui.. bê n mái chùa ng ày đêm tinh tấn... 
   [G]           [Am]       [G]       [Am] 
Để đe m chiếc mõ câu kinh.. cái tâm tư cầu an cho đời... 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú tiểu ngây thơ

				                     
Kẹp capo ngăn 4 
 

    [Am]          
Tôi yêu chú tiểu ngây thơ... 
      [G]         [Am] 
Biết vì sa o chú lại ở chùa.. .. 
    [C]            
Lâu lâ u chú tiểu ngây ngô.... 
      [F]          [Am] 
Cầm chổi tr à vàng quét lá đa... 
   [G]          [Am] 
Tôi y êu chủ đã xa cha... . 
     [G]            [E]
Xa mẹ hiề n ngày đêm thương nhớ... 
     [G]           [C] 
Đôi khi thấy tiểu đăm chiêu... . 
        [G]           [Am] 
Mắt hoen nhòa vì không thuộc bài.... 
 

    [Am]           
Đêm đê m chú tiểu ngân vang... 
     [G]           [Am] 
Với lời kinh trầm bổng du dương ... 
    [G]         [Am] 
Chú ma ng hết cả tâm tư.. 
       [G]        [Am] 
Cái tâm tư c ầu an cho đời... 
   [C]            
Ai x ui chú tiểu ngây thơ... 
      [G]            [Am] 
Biết tu hàn h như trốn không môn.... 
    [G]           [Am] 
Câu kin h chiếc mõ thâu đêm.. .. 
           [G]         [Am] 
Nghiêng nghiêng đầu ê m bên mái chùa... 
 

       [Am]      [G]        [Am] 
Đời còn có.. . biết bao gi ấc mơ làm mây... 
        [G]      [Em]     [Am] 
Người người vui .. bên mái ấm gia đình.. .. 
      [F]       [G]         [Am] 
Còn chú ti ểu...đâu là ch iếc lá khô xanh... 
        [G]      [Em]      [Am] 
Mà thương quá. . gian khổ k iếp tu hành.. 
 

    [Am]           
Tôi yêu dáng tiểu ngây thơ... 
     [G]          [Am] 
Áo màu la m chú mặc vô chùa... 
    [C]            
Chén cơ m với muối, tương, Rau.. 
        [G]           [Am] 
Nhưng tấm lòng các chú thanh cao... 
     [G]          [Am]      [G]         [E] 
Mong sao chú tiểu an vui.. bê n mái chùa ng ày đêm tinh tấn... 
   [G]           [Am]       [G]       [Am] 
Để đe m chiếc mõ câu kinh.. cái tâm tư cầu an cho đời... 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com