Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chú voi con ở Bản Đôn

Cuộn trang

Chú [F] voi con ở Bản Đôn Chưa có [Bb] ngà nên còn trẻ [F] con Từ rừng [Bb] già chú đến với [C] người Vẫn ham [Bb] ăn với lại ham [C] chơi Voi con [F] ơi , voi con [Am] ơi Mau lớn [Dm] nhanh có đôi ngà [Gm] to Có sức [Bb] đi khắp miền rừng [C] xa Kéo gỗ cho buôn làng của [F] ta Chú [F] voi con thật là khôn Quen thiếu [Bb] nhi khắp vùng Bản [F] Đôn Đầu gật [Bb] gù lúc lắc cái [C] vòi Khéo đung [Bb] đưa theo nhịp chiêng [C] vui Voi con [F] ơi , voi con [Am] ơi Mau lớn [Dm] nhanh có thân mình [Gm] to Khắp chốn [Bb] Tây Nguyên cần nhiều [C] voi Góp sức xây buôn làng đẹp [F] tươi