1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chưa ai

Cuộn trang

[Am] Chưa ai nói em câu [Em] lời tự tình trẻ [Am] con [Dm] Chưa ai dối em muôn [G] lời tự sự già [C] nua [Am] Chưa ai hối em sang, [Em] một lần được cuồng [Am] si [Dm] Chưa ai dắt em đi [G] một lần vào hồ [Am] trong. [Am] Chưa ai gói đêm sâu [Em] bằng từng lời thở [Am] than [Dm] Chưa ai đóng đinh xuân [G] bằng một lòng tạ [C] ơn [Am] Chưa ai ghé ngang đây, [Em] mặt hồ tưởng lặng [Am] yên [Dm] Chưa ai hát câu ca [G] về một miền tự [Am] do. [C] Ai nhìn xem, [G] em ngồi đây [C] buông vài câu hát [G] ru lòng em [Am] Em chờ trông, [E] mong điều chi, [F] ngại tiếng [G] yêu [C] Anh ở đâu, [G] sao lặng yên, [C] sao còn trông ấp [G] e ngoài kia [Am] Hay là em [E] mơ thật lâu [F] một tiếng [G] thương.

Video hướng dẫn