1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa cần chứng nhân

Dan Schutte , S.J - Lời Việt: Bosco Thiện Bản
Nguồn: thanhcavietnam.net