1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa của dân tộc con (God Of This City)

Nhạc Nước Ngoài - Lời Việt: David Dong
Nguồn: thanhcavietnam.net