1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa Của Thành Phố Này

Cuộn trang

Tone chuẩn chơi trên C# nên mình đã chuyển về C tương ứng với việc các bạn dùng "Capo ngăn 1"... Intro: [Am7] [G] [C] [F] . Jê su Chúa nơi Thành phố [C]đây. Jê Su Vua dân này hôm [G]nay Jê su Đấng cai trị muôn [Am7]nước... Jê [F]Su!!! Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [C]tối, đem ai vui cho người bối [G]rối. Đem phước âm cho người mê [Am7]lối.... Jê [F]su...! (Chẳng[Am7] có ai [G]như Chúa chúng [F]con)2. ĐK: Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn [C]ban, bao [G]quyền năng Jê su sắp ban [G/B]ra ngay tại thành [Am]phố. Oh oh oh[F] Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban[C] bao quyền [G]năng Jê su sắp[G/B] ban ra ngay tại thành [Am]phố... của [F]con. Jê su Chúa nơi Thành phố [C]đây. Jê Su Vua dân này hôm [Am7]nay Jê su [C]Đấng cai trị muôn nước[Am]... Jê [F]Su!!! Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [C]tối, đem ai vui cho người bối [Am7]rối. Đem phước [C]âm cho người mê [Am]lối... Jê su[F]... (Chẳng [Am7]có ai [G]như Chúa chúng [F]con)2. Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn ban, bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B] ngay tại thành [Am]phố. Oh oh oh[F] Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B] ngay tại thành[Am] phố.Oh oh oh[F] Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn ban, bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B] ngay tại thành[Am] phố. Oh oh oh[F] Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B] nơi này[Am]... "Thiên Chúa là tình yêu"...!

Video hướng dẫn