highlight chords
Tone chuẩn chơi trên C# nên mình đã chuyển về C
tương ứng với việc các bạn dùng "Capo ngăn 1"...
Intro: [Am7] [G] [C] [F]
.
Jê su Chúa nơi Thành phố [C]đây.
Jê Su Vua dân này hôm [G]nay
Jê su Đấng cai trị muôn [Am7]nước... Jê [F]Su!!!
Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [C]tối,
đem ai vui cho người bối [G]rối.
Đem phước âm cho người mê [Am7]lối.... Jê [F]su...!
(Chẳng[Am7] có ai [G]như Chúa chúng [F]con)2.
ĐK:
Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn [C]ban,
bao [G]quyền năng Jê su sắp ban [G/B]ra
ngay tại thành [Am]phố. Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban[C]
bao quyền [G]năng Jê su sắp[G/B]
ban ra ngay tại thành [Am]phố... của [F]con.
Jê su Chúa nơi Thành phố [C]đây.
Jê Su Vua dân này hôm [Am7]nay
Jê su [C]Đấng cai trị muôn nước[Am]... Jê [F]Su!!!
Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [C]tối,
đem ai vui cho người bối [Am7]rối.
Đem phước [C]âm cho người mê [Am]lối... Jê su[F]...
(Chẳng [Am7]có ai [G]như Chúa chúng [F]con)2.
Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn ban,
bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B]
ngay tại thành [Am]phố. Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban
bao quyền [G]năng Jê su sắp
ban ra[G/B] ngay tại thành[Am] phố.Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn ban,
bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B]
ngay tại thành[Am] phố. Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban
bao quyền [G]năng Jê su sắp
ban ra[G/B] nơi này[Am]...
"Thiên Chúa là tình yêu"...!
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa Của Thành Phố Này

Blue Tree
Tone chuẩn chơi trên C# nên mình đã chuyển về C
tương ứng với việc các bạn dùng "Capo ngăn 1"...
Intro: [Am7] [G] [C] [F]
.
Jê su Chúa nơi Thành phố [C]đây.
Jê Su Vua dân này hôm [G]nay
Jê su Đấng cai trị muôn [Am7]nước... Jê [F]Su!!!
Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [C]tối,
đem ai vui cho người bối [G]rối.
Đem phước âm cho người mê [Am7]lối.... Jê [F]su...!
(Chẳng[Am7] có ai [G]như Chúa chúng [F]con)2.
ĐK:
Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn [C]ban,
bao [G]quyền năng Jê su sắp ban [G/B]ra
ngay tại thành [Am]phố. Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban[C]
bao quyền [G]năng Jê su sắp[G/B]
ban ra ngay tại thành [Am]phố... của [F]con.
Jê su Chúa nơi Thành phố [C]đây.
Jê Su Vua dân này hôm [Am7]nay
Jê su [C]Đấng cai trị muôn nước[Am]... Jê [F]Su!!!
Ánh sáng chiếu nơi đầy tăm [C]tối,
đem ai vui cho người bối [Am7]rối.
Đem phước [C]âm cho người mê [Am]lối... Jê su[F]...
(Chẳng [Am7]có ai [G]như Chúa chúng [F]con)2.
Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn ban,
bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B]
ngay tại thành [Am]phố. Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban
bao quyền [G]năng Jê su sắp
ban ra[G/B] ngay tại thành[Am] phố.Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tôt lành Cha sẵn ban,
bao quyền [G]năng Jê su sắp ban ra[G/B]
ngay tại thành[Am] phố. Oh oh oh[F]
Bao [C]điều tốt lành Cha sẵn ban
bao quyền [G]năng Jê su sắp
ban ra[G/B] nơi này[Am]...
"Thiên Chúa là tình yêu"...!

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com