1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa đến đem bình an

Cuộn trang

Một [Dm] đời sống mới Chúa [C] đem đến cho nhân [F] loại Lời [Dm] Ngài đã hứa sẽ [C] ban cho ai nhận [F] tin Chúa mang [Gm] đến an vui thay [Dm] niềm lo lắng Lời [A7] hứa khi xưa không [Bb] hề thay đổi [C] Dẫu tháng năm nước [Bb] chảy đá [A7] mòn Vì [Dm] người Chúa đến, đến [C] ban chúng ta hi [F] vọng Và [Dm] được đổi mới sống [C] trong phước ân Ngài [F] ban Hãy phó [Gm] hết tương lai cho [Dm] Ngài dẫn dắt Tội [A7] lỗi năm xưa được [Bb] Ngài tha hết [C] Chúa Jesu [A7] đến ban bình [Dm] an Tung hô ca vang tình yêu Chúa Con [C] Trời Jesu sinh [Gm] ra vì tội lỗi con [Dm] người Xuống [Gm] nơi dương trần ô [A7] tối Ha lê lu [Dm] gia ngợi khen Chúa Je-[C] su Trên ngôi cao [Gm] sang vì ta chết thay [Dm] rồi Cứu [C] ta khổi chốn lầm [Bb] than đưa [A7] ta về chốn thiên [Dm] đàng Ban ơi hãy [Dm] đến đón tin nhận [C] Ngài Tình yêu cao quý Chúa đang gọi [F] mời Yêu [A7] thương đợi chờ đón [Dm] mời

Video hướng dẫn