1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa khoan nhân

Lm. Vinh Hạnh

Nguồn: thanhcavietnam.net