1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa không lầm

Cuộn trang

1. Chúa không [A7] lầm khi [Dm] Ngài dựng lên [Gm] con Dù [C] lời Ngài con không giữ [F] trọn vì [Dm] Chúa đã biết từ ngày [A7] xưa Rằng [D7] thân con bởi tro [Gm] bụi và được cưu mang trong tội [F] lỗi [A7] ĐK: [D] Nhưng lòng [G] Chúa quá bao [Em] la dù [D] cho bao phen con yếu [G] đuối Thành [Bm] tâm xin ăn năn thống [A7] hối là Ngài lại thứ [D] tha 2. Chúa không [A7] lầm khi [Dm] Ngài đành hy [Gm] sinh Để [C] rồi nhìn con không đáp [F] tình vì [Dm] chúa đã biết từ ngàn [A7] xưa Con [D7] mang thân thể lặng [Gm] nề lại còn luôn mê mải trần [F] thế [A7] 3. Chúa không [A7] lầm khi [Dm] Ngài gọi con [Gm] theo Dù [C] đời gian trôi như cánh [F] bèo vì [Dm] Chúa đã biết từ ngàn [A7] xưa Một [D7] khi hơi thở chưa [Gm] tàn là đời chưa qua khỏi sầu [F] oán [A7] 4. Chúa không [A7] lầm khi [Dm] Ngài dìu con [Gm] đi Dù [C] rằng đời con bao thấp [F] hèn vì [Dm] Chúa đã biết từ ngàn [A7] xưa Nhiều [D7] khi con chẳng trung [Gm] thành là vì con đâu phải thần [F] Thánh [A7] 5, Chúa không [A7] lầm khi [Dm] Ngài dạy con [Gm] yêu Dù [C] đường tình con oan trái [F] nhiều vì [Dm] Chúa đã biết từ ngàn [A7] xưa Từng [D7] giây rung cảm trong [Gm] lòng là từng giây hơi thở rực [F] nóng [A7]

Video hướng dẫn