1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa Là Cây Đàn

Cuộn trang

1. [C] Chúa là cây [Am] đàn, và [C] con là điệu hát Chúa [G]ơi! [C] Chúa rung phím [Am] đàn, lòng [C] con ngân vang khắp [Dm] nơi. [G] Âm thanh tin yêu,hy [C] vọng thế [G] giới. Âm thanh yêu [Dm] thương, do [G] lời thiêng đưa [C] lối. ĐK 1: [C] Chúa mãi là cây [G/ E7] đàn, điệu [Am] hát con rung nhịp [Am] nhàng Lời [C] Chúa đi gieo tin [G] yêu. [C] Chúa tấu bài vũ [G/ E7 ]hoàn, hợp [Am] xướng âm thanh muôn [Dm] vàn và [G] luôn vang xa vang [C] xa. 2. [C] Con đã thấy [Am] Ngài, dừng [C] chân bờ hồ con vẫn [G] quen. [C] Con nghe tiếng [Am] Ngài và [C] con mon men bước [Dm] theo. [G] Cho anh Gia-kêu nghe [C] niềm vui [G] mới. Ma-đa-lê-[Dm] na xin [G] cùng đi theo [C]với. ĐK 2: [C] Chúa gánh bao nỗi [G / E7] đau, trần [Am] thế không nơi tựa [Dm]đầu, làn [C] sương thênh thang mây [G] bay. [C] Xin cho được theo [G / E7] Ngài, một [Am] kiếp lang thang chân [Dm] trời. Cùng [G] đi, đi xa, đi [C] xa... 3. [C] Có một ngôi [Am] nhà, chờ [C] mong là nhà Cha chúng [G] ta. [C] Có một con [Am] đường về [C] quê, ôi quê rất [Dm] xa. [G] Thương anh, thương em, thương [C] đường, thương [G] xá, thương con sông [Dm] sâu, thương [G] đèo cao vách [C] đá. ĐK 3: [C] Chúa chính là con [G / E7] đường, mà [Am] Chúa nên như bạn [Dm] đường. Đường [C] ơi! bao xa bao [G] xa?! [C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn. Về [G] nơi quê xa quê [C] xa. [C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn. Về [G] nơi quê xa quê [C] xa. [C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn. Về [G] nơi quê xa quê [C] xa.

Video hướng dẫn