highlight chords
1. [C] Chúa là cây [Am] đàn, và [C] con là điệu hát Chúa [G]ơi!
[C] Chúa rung phím [Am] đàn, lòng [C] con ngân vang khắp [Dm] nơi.
[G] Âm thanh tin yêu,hy [C] vọng thế [G] giới.
Âm thanh yêu [Dm] thương, do [G] lời thiêng đưa [C] lối.
ĐK 1: [C] Chúa mãi là cây [G/ E7] đàn, điệu [Am] hát con rung nhịp [Am] nhàng
Lời [C] Chúa đi gieo tin [G] yêu. [C] Chúa tấu bài vũ [G/ E7 ]hoàn,
hợp [Am] xướng âm thanh muôn [Dm] vàn và [G] luôn vang xa vang [C] xa.
2. [C] Con đã thấy [Am] Ngài, dừng [C] chân bờ hồ con vẫn [G] quen.
[C] Con nghe tiếng [Am] Ngài và [C] con mon men bước [Dm] theo.
[G] Cho anh Gia-kêu nghe [C] niềm vui [G] mới.
Ma-đa-lê-[Dm] na xin [G] cùng đi theo [C]với.
ĐK 2: [C] Chúa gánh bao nỗi [G / E7] đau, trần [Am] thế không nơi tựa [Dm]đầu,
làn [C] sương thênh thang mây [G] bay.  [C] Xin cho được theo [G / E7] Ngài,
một [Am] kiếp lang thang chân [Dm] trời. Cùng [G] đi, đi xa, đi [C] xa...
3. [C] Có một ngôi [Am] nhà, chờ [C] mong là nhà Cha chúng [G] ta.
[C] Có một con [Am] đường về [C] quê, ôi quê rất [Dm] xa.
[G] Thương anh, thương em, thương [C] đường, thương [G] xá,
thương con sông [Dm] sâu, thương [G] đèo cao vách [C] đá.
ĐK 3: [C] Chúa chính là con [G / E7] đường, mà [Am] Chúa nên như bạn [Dm] đường.
Đường [C] ơi! bao xa bao [G] xa?!
[C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn.
Về [G] nơi quê xa quê [C] xa.
[C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn.
Về [G] nơi quê xa quê [C] xa.
[C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn.
Về [G] nơi quê xa quê [C] xa.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa Là Cây Đàn

Lm. Tiến Lộc
1. [C] Chúa là cây [Am] đàn, và [C] con là điệu hát Chúa [G]ơi!
[C] Chúa rung phím [Am] đàn, lòng [C] con ngân vang khắp [Dm] nơi.
[G] Âm thanh tin yêu,hy [C] vọng thế [G] giới.
Âm thanh yêu [Dm] thương, do [G] lời thiêng đưa [C] lối.
ĐK 1: [C] Chúa mãi là cây [G/ E7] đàn, điệu [Am] hát con rung nhịp [Am] nhàng
Lời [C] Chúa đi gieo tin [G] yêu. [C] Chúa tấu bài vũ [G/ E7 ]hoàn,
hợp [Am] xướng âm thanh muôn [Dm] vàn và [G] luôn vang xa vang [C] xa.
2. [C] Con đã thấy [Am] Ngài, dừng [C] chân bờ hồ con vẫn [G] quen.
[C] Con nghe tiếng [Am] Ngài và [C] con mon men bước [Dm] theo.
[G] Cho anh Gia-kêu nghe [C] niềm vui [G] mới.
Ma-đa-lê-[Dm] na xin [G] cùng đi theo [C]với.
ĐK 2: [C] Chúa gánh bao nỗi [G / E7] đau, trần [Am] thế không nơi tựa [Dm]đầu,
làn [C] sương thênh thang mây [G] bay.  [C] Xin cho được theo [G / E7] Ngài,
một [Am] kiếp lang thang chân [Dm] trời. Cùng [G] đi, đi xa, đi [C] xa...
3. [C] Có một ngôi [Am] nhà, chờ [C] mong là nhà Cha chúng [G] ta.
[C] Có một con [Am] đường về [C] quê, ôi quê rất [Dm] xa.
[G] Thương anh, thương em, thương [C] đường, thương [G] xá,
thương con sông [Dm] sâu, thương [G] đèo cao vách [C] đá.
ĐK 3: [C] Chúa chính là con [G / E7] đường, mà [Am] Chúa nên như bạn [Dm] đường.
Đường [C] ơi! bao xa bao [G] xa?!
[C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn.
Về [G] nơi quê xa quê [C] xa.
[C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn.
Về [G] nơi quê xa quê [C] xa.
[C] Xin đi trọn con [G/ E7] đường, từng [Am] bước lao đao chân [Dm]chồn.
Về [G] nơi quê xa quê [C] xa.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com