1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa là cùng đích đời con

Jos. Hoàng Phúc
Nguồn: thanhcavietnam.net