1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa là gia nghiệp đời con

Trùng Dương
Nguồn: thanhcavietnam.net