1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa muốn nhận (Chính nhờ Ngài)

Lm. Nguyễn Duy
Nguồn: thanhcavietnam.net