highlight chords
1. Trời mưa [Em] không chúa nhật [Am] buồn
Lòng rưng [C] rưng như lệ [B7] tuôn
Thời gian [Em] đi trong tủi [Am] hờn
Mà nỗi [D] đau nhói lên từng [G] cơn
Trời giăng [B7] mây chúa nhật [Em] buồn
Trời hôm [G] nay xám cả [Am] lòng
Kìa chiếc lá [C] đâu lạc bay vào [G] phòng
[B7] Còn buồn [Em] hơn.
2. Chờ mong [Em] ai gác trọ [Am] này
Chờ xin [C] ai phút nồng [B7] say
Người yêu [Em] tôi hững hờ [Am] rồi
Chờ tím [D] môi nhưng ai chẳng [G] tới
Ngồi nơi [B7] đây chúa nhật [Em] buồn
Hồi chuông [G] buông xám cả [Am] lòng
Kìa tiếng chuông [C] lơi rụng rơi vào [G] phòng 
[B7] Còn buồn [Em] hơn
ĐK: [Em] Ôi có ai trả [C] lời
Đời còn bao [Am] nhiêu chúa nhật [Em] buồn
Ôi lá bay vào [C] phòng
chuông ngân từng [B7] không chúa nhật buồn
nào [Em] thấy bước chân ngọc [C] ngà
Đâu còn bước [B7] qua khiến căn phòng [Em] trống
Và không [B7] gian thành [Em] xám [F#] à [B7] a.
3. Người yêu [Em] ơi chuông từng [Am] hồi
Người yêu [C] ơi lá rụng [B7] rơi
Mà nơi [Em] đây không một [Am] người
Người có [D] hay thế sao chẳng [G] tới
Hồi đi [B7] rong chúa nhật [Em] buồn
Nhìn qua [G] song xám cả [Am] lòng
Kìa bóng ai [C] qua tà áo mùa [G] hồng 
[B7] Còn buồn [Em] hơn.
* Chúa nhật [Em] xám, chúa nhật [C] buồn
Chúa nhật [Em] xám, chúa nhật [C] buồn
Chúa nhật [Em] xám, chúa [C] nhật [Em] buồn.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa nhật xám

Hoàng Thi Thơ
1. Trời mưa [Em] không chúa nhật [Am] buồn
Lòng rưng [C] rưng như lệ [B7] tuôn
Thời gian [Em] đi trong tủi [Am] hờn
Mà nỗi [D] đau nhói lên từng [G] cơn
Trời giăng [B7] mây chúa nhật [Em] buồn
Trời hôm [G] nay xám cả [Am] lòng
Kìa chiếc lá [C] đâu lạc bay vào [G] phòng
[B7] Còn buồn [Em] hơn.
2. Chờ mong [Em] ai gác trọ [Am] này
Chờ xin [C] ai phút nồng [B7] say
Người yêu [Em] tôi hững hờ [Am] rồi
Chờ tím [D] môi nhưng ai chẳng [G] tới
Ngồi nơi [B7] đây chúa nhật [Em] buồn
Hồi chuông [G] buông xám cả [Am] lòng
Kìa tiếng chuông [C] lơi rụng rơi vào [G] phòng 
[B7] Còn buồn [Em] hơn
ĐK: [Em] Ôi có ai trả [C] lời
Đời còn bao [Am] nhiêu chúa nhật [Em] buồn
Ôi lá bay vào [C] phòng
chuông ngân từng [B7] không chúa nhật buồn
nào [Em] thấy bước chân ngọc [C] ngà
Đâu còn bước [B7] qua khiến căn phòng [Em] trống
Và không [B7] gian thành [Em] xám [F#] à [B7] a.
3. Người yêu [Em] ơi chuông từng [Am] hồi
Người yêu [C] ơi lá rụng [B7] rơi
Mà nơi [Em] đây không một [Am] người
Người có [D] hay thế sao chẳng [G] tới
Hồi đi [B7] rong chúa nhật [Em] buồn
Nhìn qua [G] song xám cả [Am] lòng
Kìa bóng ai [C] qua tà áo mùa [G] hồng 
[B7] Còn buồn [Em] hơn.
* Chúa nhật [Em] xám, chúa nhật [C] buồn
Chúa nhật [Em] xám, chúa nhật [C] buồn
Chúa nhật [Em] xám, chúa [C] nhật [Em] buồn.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com