1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa nhật xám

Cuộn trang

1. Trời mưa [Em] không chúa nhật [Am] buồn Lòng rưng [C] rưng như lệ [B7] tuôn Thời gian [Em] đi trong tủi [Am] hờn Mà nỗi [D] đau nhói lên từng [G] cơn Trời giăng [B7] mây chúa nhật [Em] buồn Trời hôm [G] nay xám cả [Am] lòng Kìa chiếc lá [C] đâu lạc bay vào [G] phòng [B7] Còn buồn [Em] hơn. 2. Chờ mong [Em] ai gác trọ [Am] này Chờ xin [C] ai phút nồng [B7] say Người yêu [Em] tôi hững hờ [Am] rồi Chờ tím [D] môi nhưng ai chẳng [G] tới Ngồi nơi [B7] đây chúa nhật [Em] buồn Hồi chuông [G] buông xám cả [Am] lòng Kìa tiếng chuông [C] lơi rụng rơi vào [G] phòng [B7] Còn buồn [Em] hơn ĐK: [Em] Ôi có ai trả [C] lời Đời còn bao [Am] nhiêu chúa nhật [Em] buồn Ôi lá bay vào [C] phòng chuông ngân từng [B7] không chúa nhật buồn nào [Em] thấy bước chân ngọc [C] ngà Đâu còn bước [B7] qua khiến căn phòng [Em] trống Và không [B7] gian thành [Em] xám [F#] à [B7] a. 3. Người yêu [Em] ơi chuông từng [Am] hồi Người yêu [C] ơi lá rụng [B7] rơi Mà nơi [Em] đây không một [Am] người Người có [D] hay thế sao chẳng [G] tới Hồi đi [B7] rong chúa nhật [Em] buồn Nhìn qua [G] song xám cả [Am] lòng Kìa bóng ai [C] qua tà áo mùa [G] hồng [B7] Còn buồn [Em] hơn. * Chúa nhật [Em] xám, chúa nhật [C] buồn Chúa nhật [Em] xám, chúa nhật [C] buồn Chúa nhật [Em] xám, chúa [C] nhật [Em] buồn.

Video hướng dẫn