1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa, nơi nương tựa

Kinh Kha
Nguồn: thanhcavietnam.net