1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa oai phong

Trần Minh Hứa
Nguồn: thanhcavietnam.net