1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa ơi

Đặng Ngọc Ẩn - Thơ: Vi Thương
Nguồn: thanhcavietnam.net