1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa sánh bước với con

Lm. Nguyễn Hùng Cường
Nguồn: thanhcavietnam.net