1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa sống trong tôi (Rm 6, 1-11; Cl 2, 11-13)

Lm. Quý Báu
Nguồn: thanhcavietnam.net