1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chúa thương (Chúa thương cứu độ)

Lm. Thành Tâm
Nguồn: thanhcavietnam.net