highlight chords
1. Chùa [Am] tôi vang tiếng chuông chiều [G] buông theo khói sương
Trầm [Dm] hương nương gió [Am] đưa hương thơm toả [Em] ngát
Chùa [Am] tôi trong nắng mai màu [G] lam bay thướt tha
Gặp [F] nhau chắp [Em] tay a di đà [Am] phật
Đêm trăng [Am] rằm phản [F] chiếu 
Lung linh [Dm] ngàn đài sen toả [G] sáng dưới bóng từ [C] bi
Lời [Am] kinh thiết tha nguyện [Em] cầu 
Hoà [F] chung tiếng mõ ngân [C] vang 
Bến [G] mê bờ giác khơi [Em] nguồn 
Trăng sao toả rạng thiền môn niết [Am] bàn 
Chùa [Am] tôi dưới bóng trăng đàn [G] em vui múa ca 
Hồn [Dm] nhiền tươi thắm [Am] như nụ hoa hồng [Em] nhung 
Dù [Am] gian nan khó nguy dù [G] thân tâm xót xa 
Lòng [F] tôi vẫn [Em] luôn giữ vững [Am] niềm tin
2. Dòng [Am] sông Lam uốn quanh, đồng [G] lúa bát ngát xanh 
Chùa [Dm] tôi như đoá [Am] sen vươn lên trời [Em] cao
Ngàn [Am] hoa thơm thắm tươi hàng [G] cây cao lá reo 
Chùa [F] tôi long [Em] lanh dưới nắng [Am] chiều rơi
Tiếng [Am] chuông chùa trầm [F] lắng 
Đem bao [Dm] nguồn an vui hạnh [G] phúc trong cõi trần [C] ai 
Chùa [Am] như ánh dương [C] soi đường 
Lửa [F] thiêng sưởi ấm [C] nơi nơi 
Pháp [Dm] luân [G] chuyển ánh đạo [Em] vàng 
Chúng sanh giác [G] ngộ [Em] từ quang nơi [Am] lòng
Chùa [Am] tôi bao mến thương là [G] nơi tôi lớn khôn 
Dạy [Dm] tôi luôn sống [Am] vui chan hoà tình [Em] thương 
Dù [Am] cho năm tháng qua, dù [G] cho bao đổi thay 
Lòng [F] tôi vẫn [Em] luôn nhớ mái [Am] chùa xưa
Chùa [F] tôi vẫn [Em] như thái dương [Am] rạng soi.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Chùa tôi

Chúc Linh
1. Chùa [Am] tôi vang tiếng chuông chiều [G] buông theo khói sương
Trầm [Dm] hương nương gió [Am] đưa hương thơm toả [Em] ngát
Chùa [Am] tôi trong nắng mai màu [G] lam bay thướt tha
Gặp [F] nhau chắp [Em] tay a di đà [Am] phật
Đêm trăng [Am] rằm phản [F] chiếu 
Lung linh [Dm] ngàn đài sen toả [G] sáng dưới bóng từ [C] bi
Lời [Am] kinh thiết tha nguyện [Em] cầu 
Hoà [F] chung tiếng mõ ngân [C] vang 
Bến [G] mê bờ giác khơi [Em] nguồn 
Trăng sao toả rạng thiền môn niết [Am] bàn 
Chùa [Am] tôi dưới bóng trăng đàn [G] em vui múa ca 
Hồn [Dm] nhiền tươi thắm [Am] như nụ hoa hồng [Em] nhung 
Dù [Am] gian nan khó nguy dù [G] thân tâm xót xa 
Lòng [F] tôi vẫn [Em] luôn giữ vững [Am] niềm tin
2. Dòng [Am] sông Lam uốn quanh, đồng [G] lúa bát ngát xanh 
Chùa [Dm] tôi như đoá [Am] sen vươn lên trời [Em] cao
Ngàn [Am] hoa thơm thắm tươi hàng [G] cây cao lá reo 
Chùa [F] tôi long [Em] lanh dưới nắng [Am] chiều rơi
Tiếng [Am] chuông chùa trầm [F] lắng 
Đem bao [Dm] nguồn an vui hạnh [G] phúc trong cõi trần [C] ai 
Chùa [Am] như ánh dương [C] soi đường 
Lửa [F] thiêng sưởi ấm [C] nơi nơi 
Pháp [Dm] luân [G] chuyển ánh đạo [Em] vàng 
Chúng sanh giác [G] ngộ [Em] từ quang nơi [Am] lòng
Chùa [Am] tôi bao mến thương là [G] nơi tôi lớn khôn 
Dạy [Dm] tôi luôn sống [Am] vui chan hoà tình [Em] thương 
Dù [Am] cho năm tháng qua, dù [G] cho bao đổi thay 
Lòng [F] tôi vẫn [Em] luôn nhớ mái [Am] chùa xưa
Chùa [F] tôi vẫn [Em] như thái dương [Am] rạng soi.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com